Cyfleoedd

NIFER O GYFLEOEDD SYDD AR GAELSWYDDI GWAG GYDA GwE

YMGYNGHORYDD CEFNOGI GWELLIANT - Y GYMRAEG (UWCHRADD) (RHAN AMSER)

Rhan amser - 3 diwrnod yr wythnos.

Cyfle am secondiad am 12 mis (1 Medi 2018 - 31 Awst 2019) neu gyfle am gytundeb dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf - Amodau a Thelerau Gwaith Llywodraeth Leol yn berthnasol.

Byddai unrhyw Secondiad ar delerau presennol yr ymgeisydd.


Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Secondiad ar delerau ac amodau gwaith presennol - rhaid i'r Corff Llywodraethu gytuno cyn i chi ymgeisio.

Gwahoddir ceisiadau trwy lythyr gan gynnwys CV erbyn 10 O'R GLOCH, DYDD MAWRTH, 8 MAI 2018 at anwengwilym@gwegogledd.cymru

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Elfyn Jones, Uwch Arweinydd Uwchradd ar 0300 500 8087 neu e-bost [email]elfynjones@gwegogledd.cymru
CYFIEITHYDD (DROS DRO)

Cytundeb dros dro dros gyfnod Mamolaeth - Amodau a Thelerau Gwaith Llywodraeth Leol yn berthnasol.


Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd Amodau a Thelerau Gwaith Llywodraeth Leol yn berthnasol i'r swydd.

DYDDIAD CAU: 10:00 O'R GLOCH, DYDD IAU, 26 EBRILL 2018Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Sion Wyn Evans, Rheolwr Busnes (Dros Dro) GwE ar 0300 500 8087 neu e-bost SionWynEvans@GwEGogledd.Cymru

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ech i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch ar 01286 679076

CYFLEOEDD ALLANOL

Nid oes swyddi gwag allanol ar hyn o bryd, ond cofiwch ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd i gadw llygad allan am gyfleoedd newydd.