Cyfleoedd

NIFER O GYFLEOEDD SYDD AR GAELSWYDDI GWAG GYDA GwE

GwE Logo Strapline

YMGYNGHORYDD HER (MATHEMATEG)

CYFLOG: Soulbury 13-16 (+3 SPA) £47,640-£51,219 / £54,676

SECONDIAD NEU GYTUNDEB CYFNOD PENODOL
  • Dyddiad cychwyn i’w gytuno
  • Swydd blwyddyn yn y lle cyntaf (gyda phosibilrwydd i’w ymestyn ymhellach)
  • Ystyrir ceisiadau am swydd llawn amser neu rhan amser
  • Secondiad ar delerau ac amodau gwaith presennol - rhaid i’r Corff Llywodraethu gytuno ar hyn cyn i chi ymgeisio.


DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU 19 HYDREF 2017

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Elfyn V Jones, Uwch Arweinydd Uwchradd ar 01286 679167 / 07557 759240 neu e-bost elfynjones@gwegogledd.cymru

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch ar 01286 679076

CYFLEOEDD ALLANOL

Estyn Logo

HYFFORDDIANT ESTYN AR GYFER AROLYGWYR CYMHEIRIAD

Mae Estyn yn chwilio am benaethiaid neu uwch arweinwyr ysgolion cynradd, ysgolion cynradd annibynnol, ysgolion arbennig annibynnol neu ysgolion arbennig a gynhelir, ac unedau cyfeirio disgyblion i hyfforddi fel Arolygwyr Cymheiriaid.

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

YMGEISIDWCH ERBYN: 27 HYDREF 2017
Into Film - Piws

CYFLEOEDD GWYCH INTO FILM

Ydych chi’n nabod pobl ifanc a fyddai’n hoffi dod yn lysgenhadon I Into Film?
Mae IntoFilm yn chwilio am aelodau ar gyfer y cynlluniau isod a mi fyddai’n gret petai modd ichi eu helpu i ffeindio’r bobl addas!


Cliciwch yma am ragor o fanylion.