Cyfleoedd

NIFER O GYFLEOEDD SYDD AR GAELSWYDDI GWAG GYDA GwE

Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd, ond cofiwch ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd i gadw llygad allan am gyfleoedd newydd.

CYFLEOEDD ALLANOL

Logo Cyngor Gwynedd

SWYDDOG PROSIECT DROS DRO


Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Eleri Llewelyn Owen ar 01286 679671 neu ewch i www.gwynedd.llyw.cymru

Ffurflenni cais a manylion pellach gan Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 67076
E-Bost: swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O'R GLOCH, DYDD IAU, 14 RHAGFYR 2017