Grŵp Defnyddwyr

GRŴP:

Grŵp Defnyddwyr GwE

RÔL:

Darparu her a chefnogaeth i’r Cyd-bwyllgor

AELODAETH

6 Cynrychiolydd Uwchradd (1 cynrychiolydd i bob Sir) Aaron Bayley, Ysgol Syr Thomas Jones, Ynys Mon;
Andrew Roberts, Ysgol Y Berwyn, Bala, Gwynedd;
Mair Herbert, Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn, Conwy;
Simeon Molloy, Denbigh High School, Dinbych;
Ann Peers, Connah’s Quay High School, Sir y Fflint;
Brian Whiteley, Ysgol Bryn Alyn, Wrecsam
6 Cynrychiolydd Cynradd (1 cynrychiolydd i bob Sir) Eirianwen Williams, Ysgol y Graig, Ynys Mon;
Rhys Roberts, Ysgol Bodffordd, Ynys Mon;
Llyr Rees, Ysgol Carreglefn, Gwynedd;
Julia Buckley Jones, Ysgol Glan Gele, Conwy;
Tim Redgrave, Ysgol Esgob Morgan, Dinbych;
Diane Chisholm, Southdown Primary School, Sir Y Fflint;
Amanda Williams, Ysgol y Parc, Wrecsam
1 cynrychiolydd Ysgolion Arbennig Jonathan Morgan, Ysgol y Gogarth, Conwy
Llywodraethwyr Ysgolion – 1 cynrychiolydd i bob Sir Cyng. Derlwyn Rees, Ynys Mon;
Rhian Roberts, Gwynedd;
Alison Fisher, Wrecsam;
(I’w gadarnhau - Conwy, Dinbych, Sir y Fflint)
GwE Managing Director & members of Senior Leadership Team (as required) Arwyn Thomas