Athrawon Newydd Gymhwyso - ANG

DYDDIADAU RHAGLEN HYFFORDDIANT GwE I ANG CYNRADD AC UWCHRADD YN YSTOD 2017-2018


COPI O GYFLWYNIAD Y CGA - HYFFORDDIANT DIWEDDARU I WIRIWYR ALLANOL (MEDI 2017)

HYFFORDDIANT MEWNOL I ANG NEWYDD


YNYS MÔN
DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
Dydd Mercher, 25 Hydref 2017 9:00yb - 3:30yp Tre-Ysgawen, Capel Coch Dewi Gareth Jones
DGarethJones@ynysmon.gov.uk
GWYNEDD
DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017 I'w gadarnhau I'w gadarnhau Sion Wyn Evans
sionwynevans@gwynedd.llyw.cymru
CONWY
DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
Dydd Gwener, 01 Rhagfyr 2017 9:00yb - 4:30yp Yr Interchange, Hen Golwyn Rhian Harris
rhian.harris2@conwy.gov.uk


SIR DDINBYCH
DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
Dydd Mawrth, 28 Tachwedd 2017 9:00yb - 4:30yp Coleg Llysfasi Joanna Jones
Joanna.x.Jones@denbighshire.gov.uk


SIR Y FFLINT
DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017 Sesiwn ANG Cynradd: 9:00yb - 12:15yp
Sesiwn ANG Uwchradd: 12:45yb - 4:00yp
Holiday Inn A55 (Northop) Helen M. Crich
helenmcrich@outlook.com
WRECSAM
DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
Dydd Gwener, 1 Rhagfyr 2017 8:45yb - 3:30yp Ysgol y Grango Barbara Sznerch
Barbara.Sznerch@wrexham.gov.uk


Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

Gweler manylion am y rhaglen ranbarthol i gefnogi sefydlu statudol ANG ac i hyfforddi Mentoriaid Ysgol a Mentoriaid Allanol.Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol
ieuanjones@gwegogledd.cymru

ang@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol::

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU RHIF FFÔN E-BOST
Conwy Eifion Roberts 07766 206010 eifion.roberts@outlook.com
Sir Ddinbych Eifion Roberts 07766 206010 eifion.roberts@sirddinbych.gov.uk
Sir y Fflint Helen Crich 01352 714637 HelenMcrich@outlook.com
Gwynedd Sion Wyn Evans 01341 424319 SionWynEvans@gwynedd.llyw.cymru
Ynys Môn Gareth Jones 01248 752916 DGarethJones@anglesey.gov.uk
Wrecsam John Williams 01978 295441 John1.Williams@wrexham.gov.ukA fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy'n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent. Ewch i ewc.wales am wybodaeth bellach.