Athrawon Newydd Gymhwyso - ANG

HYFFORDDIANT I FENTORIAID YSGOL ANG AR Y SAFONAU NEWYDD

AWDURDOD DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
GWYNEDD Dydd Llun, 25 Medi 2017 1:00yp - 3:00yp Plas Menai Sion Wyn Evans
sionwynevans@gwynedd.llyw.cymru
YNYS MÔN Dydd Llun, 25 Medi 2017 1:00yp - 3:00yp Plas Menai Dewi Gareth Jones
DGarethJones@ynysmon.gov.uk
CONWY Dydd Mawrth, 19 Medi 2017 4:00yp - 5:30yp Ystafell TGaCh, Adran Addysg yn Ysgol Aberconwy Eifion Roberts
eifion.roberts@outlook.com
SIR DDINBYCH Dydd Llun, 18 Medi 2017 4:00yp - 5:30yp Coleg Llysfasi Eifion Roberts
eifion.roberts@outlook.com
WRECSAM Dydd Mercher, 27 Medi 2017 9:30yb - 12:00yp Darland School, Rossett John Williams
John1.Williams@wrexham.gov.uk
SIR Y FFLINT Dydd Mercher, 27 Medi 2017 9:30yb - 12:00yp Darland School, Rossett Helen Crich
helenmcrich@outlook.com


HYFFORDDIANT MEWNOL I ANG NEWYDD


AWDURDOD DYDDIAD AMSER LLEOLIAD I GOFRESTRU, CYSYLLTWCH Â:
CONWY Dydd Mawrth, 19 Medi 2017 1:00yp - 3:45yp Ystafell TGaCh, Adran Addysg yn Ysgol Aberconwy Eifion Roberts
eifion.roberts@outlook.com
SIR DDINBYCH Dydd Llun, 18 Medi 2017 1:00yp - 3:45yp Coleg Llysfasi Eifion Roberts
eifion.roberts@outlook.com
WRECSAM Dydd Gwener, 22 Medi 2017
Dydd Mercher, 18 Hydref 2017
Dydd Gwener, 01 Rhagfyr 2017
9:00yb - 12:00yp
9:00yb - 3:30yp
9:00yb - 3:30yp
Ysgol y Grango
Ysgol y Grango
Ysgol y Grango
John Williams
John1.Williams@wrexham.gov.uk


Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

Gweler manylion am y rhaglen ranbarthol i gefnogi sefydlu statudol ANG ac i hyfforddi Mentoriaid Ysgol a Mentoriaid Allanol.Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol
ieuanjones@gwegogledd.cymru

ang@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol::

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU RHIF FFÔN E-BOST
Conwy Eifion Roberts 07909895972 eifion.roberts@outlook.com
Sir Ddinbych Eifion Roberts 07909 895972 eifion.roberts@sirddinbych.gov.uk
Sir y Fflint Helen Crich 01352 714637 HelenMcrich@outlook.com
Gwynedd Sion Wyn Evans 01341 424319 SionWynEvans@gwynedd.llyw.cymru
Ynys Môn Gareth Jones 01248 752916 DGarethJones@anglesey.gov.uk
Wrecsam John Williams 01978 295441 John1.Williams@wrexham.gov.ukA fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy'n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent. Ewch i ewc.wales am wybodaeth bellach.