Athrawon Newydd Gymhwyso - ANG

Hyfforddiant 2017

Hyfforddiant gan GwE

Dyfodol Llwyddiannus(Diwrnod 3)
ANG UWCHRADD

Dyfodol Llwyddiannus(Diwrnod 3) - ANG UWCHRADD

TEITL

LLEOLIAD

CYFRWNG

DYDDIAD

DOLEN I GOFRESTRU

Diwrnod 3 (Dyfodol Llwyddiannus)
(1 diwrnod)
Optic (Boardroom) Saesneg Dydd Mercher, 5 Gorffennaf 2017 Cofrestrwch yma
Diwrnod 3 (Dyfodol Llwyddiannus)
(1 diwrnod)
Tŷ Menai (Viz Suite) Welsh Dydd Iau, 6 Gorffennaf 2017 Cofrestrwch yma
Diwrnod 3 (Dyfodol Llwyddiannus)
(1 diwrnod)
Catrin Finch, Glyndŵr (Auditorium 1) Saesneg Dydd Gwener, 7 Gorffennaf 2017 Cofrestrwch yma


Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

Gweler manylion am y rhaglen ranbarthol i gefnogi sefydlu statudol ANG ac i hyfforddi Mentoriaid Ysgol a Mentoriaid Allanol.Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol
ieuanjones@gwegogledd.cymru

ang@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol::

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU RHIF FFÔN E-BOST
Conwy Eifion Roberts 07909895972 eifion.roberts@outlook.com
Sir Ddinbych Eifion Roberts 07909 895972 eifion.roberts@sirddinbych.gov.uk
Sir y Fflint Helen Crich 01352 714637 HelenMcrich@outlook.com
Gwynedd Garem Jackson 01286 679147 GaremJackson@gwynedd.llyw.cymru
Ynys Môn Gareth Jones 01248 752916 DGarethJones@anglesey.gov.uk
Wrecsam John Williams 01978 295441 John1.Williams@wrexham.gov.ukA fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy'n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent. Ewch i ewc.wales am wybodaeth bellach.