Digwyddiadau

Cliciwch ar y tab er mwyn gweld y digwyddiadau sydd yn berthnasol i chwi.

CYNRADD

GwE - Logo

Digwyddiad:

Cynhadledd Ranbarthol i Ysgolion Cynradd

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 26 Medi 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

PRIF SIARADWYR:

  • Chris Boardman MBE – Enillydd medal aur Olympaidd am seiclo, y cyntaf i Brydain mewn 72 mlynedd;
  • Gervase Phinn – Darlithydd, darlledwr ac awdur a chyn Ymgynghorydd ac Arolygydd Ysgolion.
Bydd GwE yn cynnal Cynhadledd ‘Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus’ i Benaethiaid Cynradd a Dirprwy Benaethiaid Cynradd yn Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru ddydd Mawrth, 26 Medi 2017. Pwrpas y Gynhadledd yw gwrando ar lais Penaethiaid a'u staff er mwyn cyd-gynllunio cyfeiriad strategol a gweithredol fel y gallwn deilwra cefnogaeth bwrpasol er mwyn cefnogi Uwch Arweinwyr i godi safonau ymhellach yn ein hysgolion.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y Gynhadledd, dilynwch y ddolen hon erbyn Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017.


Into Film Logo

Digwyddiad:

HYFFORDDIANT INTO FILM

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 3 Hydref 2017

Lleoliad:

Swyddfeydd GwE, Penrallt, Caernarfon.

Rhagor o Fanylion:

Cyfle gwych i athrawon CA2 dderbyn hyfforddiant gan Into Film ar sut i ddefnyddio ffilm fel arf i ddatblygu cymhwysedd digidol a sgiliau llythrennedd dysgwyr Cliciwch yma i gofrestru.

UWCHRADD

Ni chynhelir digwyddiadau Uwchradd ar hyn o bryd, ond cofiwch ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd i gadw llygad allan am ddigwyddiadau newydd.

CYNRADD | UWCHRADD

Y Sioe Addysg Genedlaetholpng

Digwyddiad:

SIOE ADDYSG GENEDLAETHOL

Dyddiad:

Dydd Gwener, 13 Hydref 2017

Amser:

9:00yb - 5:30yh

Lleoliad:

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Rhagor o Fanylion:

Drwy gyfrwng y Sioe Addysg Genedlaethol, cewch wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Cynhelir Sioe Addysg Genedlaethol 2017 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Mae’r Neuadd yng nghanol Caerdydd ac yn ganolbwynt i un o ganolfannau dinesig gorau’r byd, mewn ardal o adeiladau trawiadol, gerddi wedi’u tirlunio a rhodfeydd coediog eang.

Cewch ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar eu gwefan.