Digwyddiadau

Cliciwch ar y tab er mwyn gweld y digwyddiadau sydd yn berthnasol i chwi.

CYNRADD

Digwyddiad:

RHAGLEN ARWEINYDDIAETH - DYSGU AC ADDYSGU LLYTHRENNEDD DIWRNOD 3 - (CYFRWNG SAESNEG)

GwE Logo Strapline

Dyddiad:

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Amser:

8:45yb - 4:00yp

Lleoliad:

Beaufort Park, Yr Wyddgrug

Rhagor o Fanylion:

Cofiwch gofrestru ar gyfer y trydydd diwrnod o’r Rhaglen Arweinyddiaeth Llythrennedd (20fed neu’r 21ain o Fehefin) drwy’r ddefnyddio’r linc yma.
Digwyddiad:

POSIYNAU ('POTIONS') A SESIYNAU CEMEG SYML AR GYFER YR YSTAFELL DDOSBARTH

Techniquest and STEM Learning Logo

Dyddiad:

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Lleoliad:

Canolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Conwy, LL31 9XX

Rhagor o Fanylion:

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y ddogfen isod:I wneud cais, cliciwch ar y ddolen hon.
Edau

Digwyddiad:

SYRTHIO MEWN CARIAD Â'R CELFYDDYDAU (AR GYFER YSGOLION CYNRADD).

Dyddiad:

Dydd Iau, 22 Mehefin 2017

Lleoliad:

Canolfan Grefftau Rhuthun

Rhagor o Fanylion:

I gofrestru, cysylltwch â Mared@llenyddiaethcymru.org

Cliciwch ar y ddogfen isod am ragor o wybodaeth:


Digwyddiad:

CYNHADLEDD YMARFERWYR CYMRAEG IAITH GYNTAF CYNRADD

Logo CBAC [bach]

Dyddiad:

Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017

Lleoliad:

Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB

Rhagor o Fanylion:

I drefnu lle, cofrestrwch yma.

Am fanylion pellach, cysylltwch â jane.altham-watkins@swansea.gov.uk


Digwyddiad:

FFORWYR BACH
GWYDDONIAETH GYFFROUS YN Y CYFNOD SYLFAEN

Techniquest and STEM Learning Logo

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 20 Mehefin 2017 A Dydd Mercher, 5 Gorffennaf 2017 mae'n RHAID dod i'r ddau ddiwrnod

Lleoliad:

Canolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Conwy, LL31 9XX

Rhagor o Fanylion:

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y ddogfen isod:I wneud cais, cliciwch ar y ddolen hon.

UWCHRADD

Digwyddiad:

RHAGLENNI ASTUDIO SAESNEG CA3 DIWYGIEDIG - DIWRNOD 3

GwE Logo

Dyddiad:

Dydd Llun , 26 Mehefin 2017

Amser:

9:15yb - 3:15yp

Lleoliad:

Glasdir, Llanrwst

Rhagor o Fanylion:

Gweler y rhaglen am ragor o fanylion:


Digwyddiad:

TGAU CERDD BYW!

I ATHRAWON CERDD YSGOLION UWCHRADDEdau

Dyddiad:

Dydd Iau, 29 Mehefin 2017

Amser:

9:30yb - 3:30yp

Lleoliad:

Capel Seilo, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, gweler y ddogfen isod:


Digwyddiad:

CYNHADLEDD TGAU CYMRAEG IAITH GYNTAF

YDO-GWE

Dyddiad:

Dydd Iau, 6 Gorffennaf 2017

Lleoliad:

Gwesty St George's, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

Mae GwE, ar y cyd ag Ysgol Dyffryn Ogwen, sef Ysgol Arweiniol ar gyfer Cymraeg yn trefnu Cynhadledd TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf i'w chynnal yng Ngwesty St George's, Llandudno ar ddydd Iau, 6 Gorffennaf 2017.

Am wybodaeth bellach a manylion ar sut i gofrestru, cysylltwch â Dafydd Roberts: dafyddr@dyffrynogwen.gwynedd.sch.uk
Digwyddiad:

CYFARFOD PENAETHIAID ADRAN GWYDDONIAETH

GwE Logo

Dyddiad:

Dydd Gwener , 7 Gorffennaf 2017

Amser:

8:45yb - 3:30yp

Lleoliad:

Glasdir, Llanrwst

Rhagor o Fanylion:

Cyfarfod Penaethiaid Adran Gwyddoniaeth - Tymor yr Haf

I gofrestru, cliciwch yma.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â NicolaJones@gwegogledd.cymru
Digwyddiad:

CYNHADLEDD RANBARTHOL GWE: 'CYDWEITHIO EFFEITHIOL AR GYFER GWELLIANT PARHAUS'

GwE Logo

Dyddiad:

Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus.
Digwyddiad:

CYNHADLEDD TGAU MATHEMATEG

Ysgol Eirias - GwE

Dyddiad:

Dydd Iau, 13 Gorffennaf 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

Mae GwE, ar y cyd ag Ysgol Eirias, sef Ysgol Arweiniol ar gyfer Mathemateg, yn trefnu Cynradledd TGAU Mathemateg i'w chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar ddydd Iau, 13 Gorffennaf 2017.

Am wybodaeth bellach a manylion ar sut i gofrestru, cysylltwch a Zoe Evans: zes@eirias.conwy.sch.uk


Digwyddiad:

CYNHADLEDD HER SGILIAU GOGLEDD CYMRU

GwE Logo

Dyddiad:

Dydd Gwener, 14 Gorffennaf 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Bagloriaeth Cymru - Gwybodaeth Bwysig.
CYNRADD | UWCHRADD

Hwb Logo

Event:

DIGWYDDIAD DYSGU DIGIDOL CENEDLAETHOL

Date:

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Venue:

Stadiwm Liberty, Abertawe

Further Information:

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at hwb@wales.gsi.gov.uk.
Gweler fanylion pellach ar y dudalen Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol.


Digwyddiad:

GWEITHDAI ARLOESI

GwE Logo Strapline

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2017

Amser:

9:00yb - 12:00yp

Lleoliad:

Gwesty St David's, Ewlo

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Gweithdai.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag AndreaTaylor@gwegogledd.cymru neu i gadw lle, e-bostiwch cerisiankenrick@gwegogledd.cymru
Digwyddiad:

GWEITHDAI ARLOESI

GwE Logo Strapline

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2017

Amser:

1:00yp - 4:00yp

Lleoliad:

Gwesty St David's, Ewlo

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Gweithdai.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag AndreaTaylor@gwegogledd.cymru neu i gadw lle, e-bostiwch cerisiankenrick@gwegogledd.cymru
Digwyddiad:

FFYRDD YMARFEROL Y GELLIR ASESU I WELLA CYNNYDD DISGYBLION MEWN GWYDDONIAETH - RHOI ASESU AR GYFER DYSGU AR WAITH

Techniquest and STEM Learning Logo

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2017 A Dydd Mercher, 28 Mehefin (hyfforddiant deuddydd)

Lleoliad:

Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Cofrestru:

Ceir rhagor o wybodaeth yn y ddogfen isod.I gofrestru, cliciwch yma. Rhowch NW216 c16 yn y bocs chwili ac fe aiff hyn â chi i'r dudalen ble gallwch chi wneud cais am le ar y cwrs.


Digwyddiad:

HERIAU PRESENNOL O RAN DIOGELWCH AR-LEIN

SWGfL_GwE_Llywodraeth Cymru

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2017 | Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017 | Dydd Iau, 29 Mehefin 2017

Amser:

Mae nifer o weithdai ar gael:
• 11.30am – 1.00pm – Seiberfwlio, gan gynnwys ymddiriedaeth
• 2.00pm – 3.30pm – Rhannu delweddau, gan gynnwys secstio
• 4.00pm – 5.30pm – Ffaith neu ffuglen, gan gynnwys newyddion ffug a meddwl yn feirniadol.

Lleoliad:

Conwy (Cymraeg a Saesneg) | Sir Fôn/Bangor (Cymraeg) a Sir y Fflint (Saesneg) | Porthmadog (Cymraeg) a Wrecsam (Saesneg)

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Heriau Presennol o Ran Diogelwch Ar-Lein.
Digwyddiad:

CYNHADLEDD RHYNG-DDISGYBLAETHOL BANGOR AR BLENTYNDOD AC IEUENCTID


'Ynghylch plant a phobl ifanc yn yr 21ain ganrif' Prifysgol Bangor Logo

Dyddiad:

Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017 - Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017

Amser:

9:30am

Lleoliad:

Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Cymru

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, cliciwch yma.
Digwyddiad:

CYNHADLEDD ARWEINYDDIAETH Y SEFYDLIAD ASESU

Assessment Foundation

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 11 Gorffennaf 2017

Lleoliad:

Gwesty Deganwy Quay

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, ewch i'r dudalen Cynhadledd Arweinyddiaeth Y Sefydliad Asesu

Cofrestru:

Cofrestrwch yma.
Hwb

Digwyddiad:

SESIWN YMGYSYLLTU HWB+

Dyddiad:

Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2017

Amser:

9:30yb - 12:00yp

Lleoliad:

Ysgol Aberconwy, Conwy

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Sesiynau Ymgysylltu Hwb ar ein gwefan.


The National Education Showpng

Digwyddiad:

SIOE ADDYSG GENEDLAETHOL

Dyddiad:

Dydd Gwener, 13 Hydref 2017

Amser:

9:00yb - 5:30yh

Lleoliad:

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Rhagor o Fanylion:

Drwy gyfrwng y Sioe Addysg Genedlaethol, cewch wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Cynhelir Sioe Addysg Genedlaethol 2017 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Mae’r Neuadd yng nghanol Caerdydd ac yn ganolbwynt i un o ganolfannau dinesig gorau’r byd, mewn ardal o adeiladau trawiadol, gerddi wedi’u tirlunio a rhodfeydd coediog eang.

Cewch ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar eu gwefan.