Heriau Presennol o Ran Diogelwch Ar-Lein
SWGfL_GwE_Llywodraeth CymruMae SWGfL, ar y cyd â GwE a Llywodraeth Cymru, yn falch o gyhoeddi y bydd cyfres o weithdai hyfforddi awr a hanner o hyd yn cael eu cynnal. Bydd y rhain yn archwilio materion sy’n codi heddiw mewn perthynas â diogelwch ar-lein ac yn sôn am adnoddau sydd ar gael i’ch helpu. Gallwch archebu'r gweithdai drwy Hwb.
Dyma’r dyddiadau sydd ar gael:
  • Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2017 yng Nghonwy (Cymraeg a Saesneg)
  • Dydd Mercher, 28 Mehefin 2017 ar Ynys Môn/Bangor (Cymraeg) ac yn Sir y Fflint (Saesneg)
  • Dydd Iau, 29 Mehefin 2017 ym Mhorthmadog (Cymraeg) ac yn Wrecsam (Saesneg)
Dyma’r testunau:
  • 11.30am – 1.00pm – Seiberfwlio, gan gynnwys ymddiriedaeth
  • 2.00pm – 3.30pm – Rhannu delweddau, gan gynnwys secstio
  • 4.00pm – 5.30pm – Ffaith neu ffuglen, gan gynnwys newyddion ffug a meddwl yn feirniadol.
Cewch ddewis mynychu un neu’r tri ohonynt.
Mae croeso i bobl o unrhyw asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
Bydd rhagor o ddyddiadau’n cael eu cyhoeddi yn ystod tymor yr hydref ar gyfer mis Ionawr a bydd y rhain yn delio â thestunau gwahanol ac yn ymweld â gwahanol leoliadau yn ardal GwE.
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch drwy anfon e-bost at onlinesafety@swgfl.org.uk