Hyfforddiant i Benaethiaid Saesneg

Venue Cymru, Llandudno - Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017 - 9:15yb-3:15yp

Eleni, mae GwE wedi llwyddo i gael David Didau (ymgynghorydd addysg, awdur a blogiwr) i ddod i gyflwyno i Benaethiaid Saesneg a Chydlynwyr Llythrennedd yn y cyntaf o’r dyddiau hyfforddiant y tymor hwn. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar wella ansawdd ysgrifennu myfyrwyr ac asesu ffurfiannol. Mae croeso i ysgolion anfon 3 aelod staff, ar y mwyaf, a byddai’n ddoeth i’r Pennaeth Saesneg ddod. Bydd angen i’r aelodau hefyd ddod â dyfais symudol: iPad neu liniadur i gysylltu â WI-FI Venue Cymru.

David Didau


AM DAVID DIDAY


Bu David yn dysgu am 15 mlynedd ac yn y cyfnod hwnnw bu’n rhedeg dwy Adran Saesneg ac yn Bennaeth Cynorthwyol.
Ef yw awdur y gwerthwr gorau The Perfect English Lesson a The Secret of Literacy. Ei flog, The Learning Spy, yw un o’r blogiau addysg mwyaf dylanwadol heddiw.

COFRESTRU

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen hon.


Yn ogystal â'r diwrnod hwn, tynnir eich sylw at y rhain hefyd:
  • Rhaglenni Astudio Saesneg Diwygiedig CA3 - Diwrnod 3
  • Cyfarfod Fforwm Penaethiaid Saesneg - manylion i ddilyn.