Grantiau
Yn ystod 2014 roedd Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir wrth y consortia rhanbarthol y byddai newidiadau yn y modd y mae'n ariannu grantiau penodol pan fyddai'n cyhoeddi ei Setliad Llywodraeth Leol dros dro ar gyfer 2015-16.

Yn sgil y penderfyniad hwn mae cyfanswm o 11 o grantiau wedi'u cywasgu i un grant - sef y Grant Gwella Addysg.

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn parhau fel grant ar wahan gyda amodau a thelerau ei hun.

Cliciwch ar y dolennau isod am fwy o wybodaeth:

Grant Gwella Addysg

Y Grant Datblygu Disgyblion 2017-2018

Cynlluniau Gwariant Y Grant Datblygu Disgyblion 2017-2018

Grant Amddifadedd Disgyblion

Archif:

Cynlluniau Gwariant GAD 2016 - 2017

Cynlluniau Gwariant GAD 2015 - 2016

Cynlluniau Gwariant GEY-GAD 2014 - 2015