Cynlluniau Gwariant GAD 2016 - 2017

Mae angen i pob ysgol gyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer eu gwariant o'r GAD. Mae GwE wedi creu templed y gall ysgolion ei ddefnyddio pe dymunent. Mae'r templed wedi ei gymeradwyo gan swyddogion Llywodraeth Cymru ac, o'i gwblhau gyda manylion priodol gan yr ysgol, yn cwrdd a'r gofyn statudol.Cliciwch ar y tabiau isod i fynd a chi at yr Awdurdod o'ch dewis:


*Nodwch fod rhai dogfennau yn Saesneg yn unig.


YSGOLION SIR FÔNYsgolion Cynradd
Ysgolion Uwchradd
Ysgolion Arbennig
YSGOLION GWYNEDDYsgolion Cynradd
Ysgolion Uwchradd
Ysgolion Arbennig

YSGOLION CONWYYsgolion Cynradd
Ysgolion Uwchradd


Ysgolion Arbennig
YSGOLION SIR DDINBYCHYsgolion Cynradd
Ysgolion Uwchradd
Ysgolion Arbennig
YSGOLION SIR Y FFLINTYsgolion Cynradd


Ysgolion Uwchradd


Ysgolion Arbennig
YSGOLION WRECSAMYsgolion Cynradd
Ysgolion Uwchradd


Ysgolion Arbennig