Cynlluniau Gwariant Y Grant Datblygu Disgyblion 2017-2018

Mae angen i pob ysgol gyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer eu gwariant o'r GAD. Mae GwE wedi creu templed y gall ysgolion ei ddefnyddio pe dymunent. Mae'r templed wedi ei gymeradwyo gan swyddogion Llywodraeth Cymru ac, o'i gwblhau gyda manylion priodol gan yr ysgol, yn cwrdd a'r gofyn statudol.Cliciwch ar y tabiau isod i fynd a chi at yr Awdurdod o'ch dewis:

*Nodwch fod rhai dogfennau yn Saesneg yn unig.

YSGOLION MÔN

LOGO SIR FÔN


YSGOLION GWYNEDD

Gwynedd-Logo
YSGOLION CONWY

Conwy Council Logo

YSGOLION SIR DDINBYCH

Logo Sir Ddinbych

YSGOLION SIR Y FFLINT

Logo Sir Fflint

YSGOLION WRECSAM

Wrexham Logo