Cyd-Bwyllgor

AELODAETH Y CYDBWYLLGOR

Aelodau â phleidlais

Swyddogion heb Bleidlais

6 x Aelod Portffolio Addysg

Un o bob Awdurdod Lleol yng ngogledd Cymru

6 x Prif Swyddog Addysg Statudol

Un o bob Awdurdod Lleol yng ngogledd Cymru
Ynys Môn - Cyng Kenneth P. Hughes

Gwynedd - Cyng Gareth Thomas

Conwy - Cyng Wyn Ellis

Sir Ddinbych - Cyng Eryl Williams

Sir y Fflint - Cyng Chris Bithell

Wrecsam - Cyng Michael Williams
Ynys Môn - Delyth Molyneux

Gwynedd - Garem Jackson

Conwy - Dr Lowri Brown

Sir Ddinbych - Karen Evans

Sir y Fflint - Ian Budd

Wrecsam - John Davies


Aelodau Cyfetholedig heb Bleidlais

Swyddogion yn Bresennol

1x Cynrychiolydd o’r Esgobaeth wedi’i enwebu ar ran Esgobaeth Wrecsam, Llanelwy a Bangor, am gyfnod o ddwy flynedd ar sail rota 1 x Cynrychiolydd Cyfreithiol
Esgobaeth Llanelwy – Rita Price Iwan Evans (Awdurdod Lletyol)
1 x Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd 1 x Cynrychiolydd S151
Diane Chisholm Dafydd Edwards (Awdurdod Lletyol)
1 x Cynrychiolydd Ysgolion Uwchradd
Mair Herbert, Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn
1 x Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig
Jonathan Morgan, Ysgol y Gogarth, Conwy
1 x Cynrychiolydd Llywodraethwyr
Alison Fisher
Swyddogion GwE
Rhys Howard Hughes (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Brocera)
Alwyn Lloyd Jones (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Safonau)
Susan Owen Jones (Rheolwr Busnes a Chyllid)Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendâu

2017

2017

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Mercher, 08 Mawrth 2017
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2017

2016

2016

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Gwener, 25 Tachwedd 2016
Dydd Iau, 22 Medi 2016
Dydd Mercher, 06 Gorffennaf 2016
Dydd Mercher, 24 Chwefror 2016
Dydd Mercher, 27 Ionawr 2016

2015

2015

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Iau, 12 Tachwedd 2015
Dydd Mercher, 23 Medi 2015
Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015
Dydd Mercher, 25 Chwefror 2015

2014

2014

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Mercher, 17 Rhagfyr 2014
Dydd Iau,06 Tachwedd 2014
Dydd Llun, 29 Medi 2014
Dydd Mercher, 09 Gorffennaf 2014
Dydd Mercher, 30 Ebrill 2014
Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014

2013

2013

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Mercher, 06 Tachwedd 2013
Dydd Llun, 08 Gorffennaf 2013