Cyd-Bwyllgor

AELODAETH Y CYDBWYLLGOR

AELODAU Â PHLEIDLAIS

Y Cynghorwyr

Cynghorydd Meirion Jones - Cyngor Sir Ynys Môn
Cynghorydd Garffild Lewis - Cyngor Bwrdeistref Conwy
Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Cyngor Sir Ddinbych
Cynghorydd Ian Roberts - Cyngor Sir y Fflint
Cynghorydd Phil Wynn - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cynghorydd Gareth Thomas - Cyngor Sir Gwynedd

AELODAU CYFETHOLEDIG HEB BLEIDLAIS

Rita Price - Esgobaeth Wrecsam
Haf Williams - Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd
I'w gadarnhau - Cynrychiolydd Ysgolion Uwchradd
Jonathan Morgan - Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig
Alison Fisher - Cynrychiolydd Llywodraethwr

SWYDDOGION HEB BLEIDLAIS

Arwyn Williams - Cyngor Sir Ynys Môn
Dr Lowri Brown - Cyngor Bwrdeistref Conwy
Karen Evans - Cyngor Sir Ddinbych
Claire Homard - Cyngor Sir y Fflint
Ian Roberts - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Garem Jackson - Cyngor Sir Gwynedd

SWYDDOGION YN BRESENNOL

Arwyn Thomas - Rheolwr Gyfarwyddwr GwE
Iwan G. Evans - Awdurdod Lletyol
Dafydd L. Edwards - Awdurdod Lletyol
Steve Vincent - Llywodraeth Cymru
Susan Owen Jones - Rheolwr Busnes a Chyllid GwE
Dr Gwynne Jones - Cyngor Sir Ynys Môn
Rhys Howard Hughes - Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE
Alwyn Jones - Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE


Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendâu

2018

2018

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION
Dydd Mercher, 21 Chwefror 2018

2017

2017

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017
Dydd Gwener, 22 Medi 2017
Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017
Dydd Mercher, 08 Mawrth 2017
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2017

2016

2016

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Gwener, 25 Tachwedd 2016
Dydd Iau, 22 Medi 2016
Dydd Mercher, 06 Gorffennaf 2016
Dydd Mercher, 24 Chwefror 2016
Dydd Mercher, 27 Ionawr 2016

2015

2015

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Iau, 12 Tachwedd 2015
Dydd Mercher, 23 Medi 2015
Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015
Dydd Mercher, 25 Chwefror 2015

2014

2014

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Mercher, 17 Rhagfyr 2014
Dydd Iau,06 Tachwedd 2014
Dydd Llun, 29 Medi 2014
Dydd Mercher, 09 Gorffennaf 2014
Dydd Mercher, 30 Ebrill 2014
Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014

2013

2013

CYFARFOD RHAGLEN | COFNODION PAPURAU YCHWANEGOL
Dydd Mercher, 06 Tachwedd 2013
Dydd Llun, 08 Gorffennaf 2013