Cyfarfod Rhwydwaith Llythrennedd a Rhifedd - Tymor yr Haf
Dyma’n hail gyfarfod tymhorol i Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd Cynradd.
  • Bydd Helen Bowen yn arwain ar ddatblygu Llefaredd, gan symud ymlaen o’r sesiwn cyntaf, yn rhoi rhagor o arweiniad i Arweinwyr ar ddatblygu Llefaredd pwrpasol i gefnogi dysgu, meddwl a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm cyfan a bywyd yr ysgol.
Hyd yn oed os na ddaethoch i’r sesiwn cyntaf yn gynharach yn y flwyddyn, bydd croeso cynnes i chi.

Bydd patrwm cyson i’r cyfarfodydd hyn o dymor yr Hydref 2018, a’r rhain fydd y sesiynau cynradd i Arweinwyr Pwnc droi atynt er mwyn datblygu gwybodaeth ac arweinyddiaeth mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Cynhelir sesiynau cyson, gydag Arbenigwyr Pynciol Allanol yn ymweld. Maent yn agored i Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd POB ysgol.

DYDDIAD

LLEOLIAD

AMSER

COFRESTRU

Dydd Llun, 18 Mehefin 2018 Venue Cymru, Llandudno Llythrennedd: 08:45-12:30
Rhifedd: 13:00-15:30
LLYTHRENNEDD
RHIFEDD
Dydd Iau, 21 Mehefin 2018 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug Llythrennedd A Rhifedd: 13:00-15:30 LLYTHRENNEDD
RHIFEDD
Dydd Gwener, 22 Mehefin 2018 Neuadd Reichell, Bangor Llythrennedd: 08:45-12:30
Rhifedd: 13:00-15:30
LLYTHRENNEDD
RHIFEDD