Cylfwyniad i Golled a Phrofedigaeth ar gyfer Ysgolion

DYDD MAWRTH, 6 CHWEFROR 2018 - VENUE CYMRU, LLANDUDNO

AMSER COFRESTRU

8:50yb - 9:15yb

AMSER GORFFEN

3:30yp

CYFNOD ALLWEDDOL / SECTOR

Cynradd ac Uwchradd / Unedau Cyfeirio Disgyblion

CYFRWNG

Saesneg, fodd bynnag bydd yr holl ddeunyddiau ar gael yn y Gymraeg a bydd opsiwn i gymryd rhan mewn naill ai Cymraeg neu Saesneg yn y gweithdy.

CRYNODEB O'R CYNNWYS

Hyfforddiant un diwrnod a hwylusir gan Child Bereavement UK. Bydd yr hyfforddiant yn gyflwyniad i golled a phrofedigaeth gyda ffocws ar ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth a chymorth y gall ysgolion ei weithredu gyda dysgwyr.

CYNULLEIDFA

Athrawon, Cymorthyddion sy'n gyfrifol am ofal bugeiliol.

MANYLION COFRESTRU

Cliciwch yma i gofrestru.