Cynhadledd Arweinyddiaeth Y Sefydliad Asesu
Assessment Foundation

GWESTY DEGANWY QUAY - DYDD MAWRTH, 11 GORFFENNAF 2017

Eleni, mae'r Sefydliad Asesu, Incerts gynt, wedi llunio rhaglen newydd gydag arbenigwyr llachar i roi hwb a gwybodaeth i arweinwyr ysgolion. Cewch gyfle i ddysgu gan unigolion sy’n arwain ar y maes yn y byd addysg, a hefyd cyfle i gymryd rhan mewn seminarau ymarferol a phwrpasol, a chwrdd â chydweithwyr ar draws y rhanbarth. Dyma’r siaradwyr:

Dame Alison Peacock


Dame Alison Peacock


Prif Weithredwr y Coleg Addysgu Siartredig
Aelod o Grŵp Ymgynghorol Cwricwlwm ac Asesu DfESAndrew Morrish


Andrew Morrish


Pennaeth Gweithredol Academi Victoria Park
Arweinydd Hwb Cynradd Whole EducationGillian Hamilton


Gillian Hamilton


Prif Weithredwr Coleg Arweinyddiaeth Addysgol yr Alban
Aelod o Gomisiwn Addysg Cymru