Digwyddiadau Cyffrous DaTh
Prifysgol Bagor - Dylunio Cynnyrch Bangorpng

Cyfle arbennig i arddangos gwaith Dylunio a Thechnoleg eich ysgol, ac i fod yn rhan o ddigwyddiadau cyffrous Prifysgol Bangor sy’n cael ei gynnal yn Pontio, Bangor ym mis Mehefin.

Dymunai Prifysgol Bangor estyn wahoddiad i’ch ysgol a’r adran Dylunio a Thechnoleg i ddau ddigwyddiad cyffrous a fydd yn digwydd yn fuan yn y Brifysgol.


Swper a Sgwrs DaTh

DYDD LLUN, 15 MAI 2017 - 16:00-18:00 - CILGWYN, SAFLE'R NORMAL, PRIFYSGOL BANGOR

Ar nos Lun, Mai 5ed, bydd yr adran Dylunio Cynnyrch (Prifysgol Bangor) yn cynnal ‘Swper a Sgwrs’ i athrawon Dylunio a Thechnoleg.

Cyfle yw hwn yn bennaf i rannu arfer dda, ac i sgwrsio gydag athrawon D&T eraill am faterion pwysig y pwnc.

Byddwn yn trafod y newidiadau sydd ar y gweill o fewn y cwricwlwm a’r anghenion newydd fydd yn deillio o hynny.
Sioe Arddangos Gwaith DaTh

DYDD MERCHER TAN DDYDD SADWRN, 14-17 MEHEFIN 2017 - PONTIO, PRIFYSGOL BANGOR

Yn dilyn sioe radd y cwrs Dylunio Cynnyrch ym mis Mehefin byddwn yn cynnig y neuadd arddangos yn Pontio i ysgolion yr ardal er mwyn iddynt arddangos gwaith D&T. Bydd dim cyfyngiad o ran oedran na math o brosiectau. Dyma roi llwyfan i arddangos y gwaith arbennig sydd yn cael ei gynhyrchu yn ein hysgolion a hyrwyddo pwysigrwydd ac amrywiaeth y pwnc – os oes gennych ddiddordeb, dewch draw i drafod.


E-bostiwch i.p.williams@bangor.ac.uk i gofrestru.