Eich Tiroedd Ysgol
Techniquest and STEM Learning Logo

Cyfle i ddysgu ac addysgu

Cwrs 2 ddiwrnod i athrawon cynradd fydd yn:
  • Datblygu gwybodaeth a sgiliau er mwyn gwella bioamrywiaeth eich tiroedd drwy reoli cynaliadwy
  • Eich galluogi i ddefnyddio tiroedd eich ysgol ar gyfer creu’r effaith addysgu a dysgu gorau posibl.
Dyma’n union a fynnodd Donaldson:

Bydd y cwricwlwm newydd yn gwneud i ddysgu fod yn fwy seiliedig ar brofiad ac yn rhoi hyblygrwydd i athrawon ddysgu mewn ffyrdd mwy creadigol sy’n fwyaf addas i’w disgyblion. Bydd disgwyl i athrawon ddylunio a chyflwyno rhaglen o weithgaredd a phrofiadau cyfoethogi sy’n adlewyrchu’r cwricwlwm o fewn cyd-destun yr ysgol a’r gymuned leol a diddordebau’r dysgwyr. Mae’n ddisgwyliedig y bydd ysgolion yn gweithio ag ystod eang o bartneriaid i ddatblygu amrywiaeth o gyfleoedd a gweithgareddau sy’n ymestyn gorwelion o fewn a thu hwnt i amgylchedd dysgu traddodiadol y dosbarth.

Y partner yw Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd â blynyddoedd o brofiad mewn perthynas â sut mae defnyddio’r awyr agored i ymgysylltu â’r cwricwlwm a’i gyfoethogi...a threfnwyd y cwrs hwn fel y galwch elwa o’r profiad hwnnw!

Diwrnod 2 - 28 Mehefin 2017

Lleoliad - GWARCHODFA NATUR RSPB, CONWY, LL31 9XZ - Cyffordd 18, A55

Cyllido - mae’r cwrs hwn yn cael ei ariannu gan STEM LEARNING Ltd.
Cost gymorthdaledig y cwrs - £50 YN UNIG
Ond bydd athrawon yn gymwys i gael bwrsariaeth ENTHUSE o £300

Sut mae ymgeisio

Cliciwch ar y ddolen yma i ymgeisio.