Gweithdai a Chyfarfod Dyfal Donc a/neu CatchUp
CatchUp

Ar gyfer rhai sydd eisoes wedi cael hyfforddiant i gyflwyno Catch Up a/neu Dyfal Donc.

YN RHAD AC AM DDIM

Gweithdai ar agweddau penodol o Lythrennedd Dyfal Donc a Rhifedd Dyfal Donc.

Mewn 3 lleoliad ar draws y rhanbarth. Gweithdai i gyd yn cael eu cyflwyno yn ddwyieithog.

Amserlen y dydd:

9:15yb - 10:15yb Gweithdy Llythrennedd ‘Dealltwriaeth’
10:30yb - 11:30yb Gweithdy Llythrennedd ‘Ysgrifennu Cysylltiedig’
1:45yp - 2:45yp Gweithdy rhifedd ‘Problemau Geiriol’
3:00yp - 4:00yp Gweithdy rhifedd ‘Rhifau Mwy’


Mae posib dewis mynychu unrhyw un o’r gweithdai, neu mwy nac un.

Yn ogystal:

Cyfarfod ar gyfer Cydlynwyr Catch Up / Dyfal Donc rhwng 12:15yp a 1:15yp

Dyddiadau a lleoliadau:

  • Dydd Iau, 23 Tachwedd - Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele, Conwy.
I gofrestru - mewngofnodwch i’ch cyfri personol ar wefan catchup.org a chwilio am ‘training’

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â elerijones@gwegogledd.cymru