Gweithdai Rhifedd Trawsgwricwlaidd CA2
Gweithdai am ddim ar gyfer athrawon blynyddoedd 3/4 a 5/6 i gyfoethogi darpariaeth rhifedd trawsgwricwlaidd, gan sicrhau tasgau heriol, cyfoethog a diddorol sy'n anelu at symud pob dysgwr ymlaen. Bydd ffocws penodol ar y defnydd o 'Gwestiynau Mawr', sut i wahaniaethu’n effeithiol a sut i ddatblygu annibyniaeth mewn disgyblion.

Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal dros dau hanner diwrnod, gyda tasg i'w gwblhau rhwng y gweithdy cyntaf ar ail weithdy. Nifer yn gyfyngedig ar gyfer y tymor yma, dim ond un athro/athrawes o bob ysgol.

Nod

  • Gwella’r ddarpariaeth rhifedd trawsgwricwlaidd gan sicrhau tasgau ar y lefel gywir
  • Gwahaniaethu’n effeithiol, gan sicrhau dilyniant disgyblion drwy dasgau creadigol, cyfoethog ac annibynnol

Deilliant

  • Cynyddu hyder athrawon wrth gynllunio tasgau creadigol a chyfoethog i ddatblygu rhifedd ar draws y cwricwlwm
  • Datblygu dyfnder dealltwriaeth disgyblion mewn rhifedd a’r pwnc
  • Athrawon yn cyflwyno amrywiaeth o dasgau gwahaniaethol priodol, gan sicrhau bod sgiliau rhifedd yn cael eu cymhwyso ar y lefel gywir ar gyfer pob disgybl.

DISGWYLIR I'R ATHRAWON SY'N MYNYCHU YMRWYMO I'R DDWY SESIWN (WEDI NODI'R DYDDIADAU ISOD):

DYDDIAD AMSER GWEITHDY CYNTAF LLEOLIAD AIL WEITHDY LINC EVENTBRITE
Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2017 9:00yb - 12:00yp Blwyddyn 3/4
Cyfrwng Cymraeg
Glasdir, Llanrwst Dydd Iau, 1 Mawrth 2018 (Glasdir) Cofrestrwch yma!
Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2017 1:00yp - 4:00yp Blwyddyn 5/6
Cyfrwng Cymraeg
Glasdir, Llanrwst Dydd Iau, 1 Mawrth 2018 (Glasdir) Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2017 9:00yb - 12:00yp Blwyddyn 3/4
Cyfrwng Cymraeg
Tŷ Menai, Bangor Dydd Gwener, 2 Mawrth 2018 (Tŷ Menai) Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2017 1:00yp - 4:00yp Blwyddyn 5/6
Cyfrwng Cymraeg
Tŷ Menai, Bangor Dydd Gwener, 2 Mawrth 2018 (Tŷ Menai) Cofrestrwch yma!


Unrhyw gwestiynau - Llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru