Hyfforddiant Cymhwysedd Digidol Ysgolion Uwchradd
GwE - Cefnogi Cymhwysedd Digidol_Supporting DigitDyma’r cyrsiau sydd wedi eu trefnu ar gyfer yr hanner tymor nesaf.

Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg:

Cydlynwyr Fframwaith Cymhwysedd Digidol (Uwchradd)

Dydd Mawrth 14/11/2017: 1.00 – 4.00yp, Gwesty’r Celtic Royal, Caernarfon

Mae’r hyfforddiant yma ar gyfer cefnogi Cydlynwyr y Fframwaith Digidol mewn ysgolion Uwchradd i fapio a sicrhau parhad mewn gweithredu’r fframwaith yn drawsgwricwlaidd yn eu hysgolion. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys unrhyw ddatblygiadau newydd ynglŷn â’r fframwaith a datblygu’r defnydd o fapio a monitro tasgau digidol i greu portfolio tystiolaeth ar gyfer y fframwaith.

Parhad o gyrsiau a gafodd eu trefnu y llynedd yw hwn, ond mae croeso i unrhyw aelodau newydd ymuno â’r grŵp.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma.


Rhwydwaith Dyniaethau (Uwchradd)

Dydd Mawrth 21/11/2017: 1.00 – 4.00yp, Gwesty’r Celtic Royal, Caernarfon

Mae’r hyfforddiant yma ar gyfer aelodau o adrannau’r Dyniaethau mewn ysgolion uwchradd i fireinio a ddatblygu tasgau digidol cyfoethog o fewn eu hadrannau. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu eich sgiliau yn yr offer sydd i’w gael drwy HWB ac Office 365.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma.


Rhyngweithio a Chydweithio (Uwchradd)

Dydd Mawrth 12/12/2017: 1.00 – 4.00yp, Gwesty’r Celtic Royal, Caernarfon

Mae’r hyfforddiant yma yn cysylltu’n uniongyrchol gyda’r llinyn ‘Rhyngweithio a Chydweithio” yn y Fframwaith cymhwysedd digidol. Bydd athrawon yn medru datblygu eu sgiliau yn yr offer sydd i’w gael drwy HWB ac Office 365 a hefyd edrych ar gyfleoedd i ddatblygu tasgau digidol cyfoethog yn eu hysgolion.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma.

Bydd angen i bawb sydd yn mynychu’r hyfforddiant i ddod â dyfais gyda nhw sy’n galluogi nhw i gael mynediad i’w cyfri HWB.