Hyfforddiant rhagarweiniol FFT Aspire
FFT Aspire

yn cyrraedd Glannau Dyfrdwy a Wrecsam.

Mae FFT Education yn cynnal cwrs cyfrifiadurol rhagarweiniol ymarferol ar gyfer FFT Aspire yn Glannau Dyfrdwy ar Dydd Mawrth 7 Mawrth, ac yn Wrecsam ar ar Dydd Iau 13 Gorffennaf.

Yn ystod y cwrs ymarferol hon cewch ddysgu mwy am werthuso, gosod targedau a dangosfyrddau, yn ogystal â chael cyfle i ddeall sut i ddadansoddi grwpiau o ddisgyblion, perfformiad pwnc a chanlyniadau unigol trwy raglen ryngweithiol FFT Aspire.

Drwy fynychu’r cwrs ymarferol hon byddwch yn:
  • Cael trosolwg o’r system FFT Aspire

  • Gweld a defnyddio’r gyfres o adroddiadau yn y dangosfwrdd hunanwerthuso

  • Dehongli data perfformiad eich ysgol chi, gan gynnwys dadansoddi disgyblion, grwpiau a phynciau

  • Ystyried amcangyfrifon o berfformiad disgyblion a phynciau yn y dyfodol

  • Gallu gosod targedau diwedd cyfnod allweddol ar gyfer disgyblion ym mhob grŵp blwyddyn (CA2 neu CA4)

  • Nodi sut mae rhaglen FFT Collaborate yn gwella’r cymorth o ysgol i ysgol.
Arweinir y cwrs diwrnod llawn hon gan arbenigwr FFT, a’r gost yw dim ond £290 a TAW i bob mynychydd.

I archebu lle, neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.fft.org.uk/training-events.aspx