Llafaredd gyda Julia Strong - Cyfarfod Saesneg Rhanbarthol

LLAFAREDD GYDA JULIA STRONG

CYFARFOD CYDLYNWYR LLYTHRENNEDD CYNRADD AC UWCHRADD RHANBARTHOL

Dydd Llun, 20 Tachwedd 2017 yn Venue Cymru, Llandudno, 9:15yb - 3:30yp

Sesiwn datblygu llafaredd gyda Julia Strong ar gyfer ysgolion Uwchradd a Chynradd.

Fel ymateb i’r ffocws rhanbarthol eleni ar wella safonau mewn llafaredd a’r cyswllt ag ysgrifennu, comisiynwyd Julia Strong (Talk for Writing) i gynnal hyfforddiant i Gydlynwyr Llythrennedd ar draws y rhanbarth. Bydd y diwrnod yn cynnwys strategaethau ymarferol i’w treialu mewn ysgolion y tymor hwn.

Y diwrnod cyntaf allan o dri sesiwn datblygu a gynhelir trwy'r flwyddyn.

Awgrymir mai’r Cydlynydd Llythrennedd a/neu’r cyswllt UDA sy’n mynychu’r cwrs hwn

Dilynwch y ddolen hon i gofrestru.