Bagloriaeth Cymru
Gwenno Jarvis.png

Gwenno Jarvis

Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth BAC, ITM a Rhwydwaith Arloesi
gwennojarvis@gwegogledd.cymru

(AR GYFNOD MAMOLAETH)

Tina Parkes

Tina Parkes

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru ac Ymarferydd Arweiniol Conwy a Sir Ddinbych, GwE
tps@eirias.conwy.sch.ukManylion Ymarferwyr Arweiniol Bagloriaeth Cymru GwE:

Catrin Lewis Jones

Ynys Môn a Gwynedd
CJ@llangefni.anglesey.sch.uk

Tina Parkes

Conwy a Sir Ddinbych
tps@eirias.conwy.sch.uk

Carrie Hawke-Jones

Sir y Fflint a Wrecsam
Caroline.Hawke-Jones@alun.flintshire.sch.ukGwybodaeth

Cynhadledd Her Sgiliau, Gorffennaf 2017

Nodyn byr i ddweud diolch yn fawr iawn i’r holl ysgolion, disgyblion ac athrawon, ddaeth draw i’r gynhadledd fis Gorffennaf. Bu’n dda cael gweld yr holl waith gwych y mae ein disgyblion yn ei gynhyrchu ar gyfer yr Her Sgiliau/Bac ac i weld pobl ifanc, addysgwyr & chyflogwyr efo’i gilydd.

Diolch hefyd i bawb a fu’n helpu i drefnu’r gynhadledd, a fu’n helpu ac yn cyflwyno ar y diwrnod ac i’r noddwyr sef:

West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce
Federation of Small Businesses
Menter yr Ifanc
Excell Teaching Agency
Prifysgol Bangor
Horizon
New Directions Education
CITB
Rhwydwaith Seren, Conwy & Dinbych

Dyma rai o luniau o’r diwrnod.

Skills Conference 1 Skills Conference 2 Skills Conference 3 Skills Conference 4 Skills Conference 5 Skills Conference 6 Skills Conference 7 Skills Conference 8 Skills Conference 9 Skills Conference 10 Skills Conference 11 Skills Conference 12 Skills Conference 13 Skills Conference 14 Skills Conference 15 Skills Conference 16 Skills Conference 17 Skills Conference 18 Skills Conference 19 Skills Conference 20 Skills Conference 21 Skills Conference 22 Skills Conference 23 Skills Conference 24 Skills Conference 25 Skills Conference 26 Skills Conference 27 Skills Conference 28 Skills Conference 29 Skills Conference 30 Skills Conference 31 Skills Conference 32