Gweithdai Cyfnod Sylfaen - Tymor yr Haf 2017

'Datblygu sgiliau o'r meithrin i flwyddyn 2 yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.'

Diwrnod 1

  • Beth yw ‘dysgu yn yr awyr agored’?
  • Arweiniad a syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau penodol yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.
  • Astudiaeth achos ar ‘dysgu awyr agored effeithiol’.

Bydd angen i athrawon gwblhau tasg cyn dychwelyd ar ddiwrnod 2


Diwrnod 2

  • Sesiwn o rannu y tasgau a gwblhawyd yn dilyn diwrnod 1 a rhannu enghreifftiau o arfer dda.

Bydd manylion dyddiadau, lleoliadau a sut i gofrestru yn cael eu hanfon ar ffurf e-bost i Benaethiaid pob ysgol gynradd o fewn y rhanbarth, cyn diwrnod olaf Tymor y Gwanwyn.