Dolenni Defnyddiol
Dolen Llywodraeth Cymru:

Diweddariadau Cwricwlwm i Gymru

Mae Cwricwlwm newydd i ysgolion Cymru yn cael ei ddatblygu. Mae'r cylchlythyr atodedig yn rhoi diweddariad ar y datblygiadau.

Am ragor o wybodaeth ar Cwricwlwm i Gymru (llyw.cymru)

Am ragor o wybodaeth ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol (Dysgu Cymru)

Cewch hefyd wybod am ddiweddariadau i’r cwricwlwm newydd trwy flog Cwricwlwm i Gymru

I ddarllen mwy am safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth, cliciwch yma.


Clipiau Fideo

Gareth Evans - Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd
Catrin Roberts - Maes Dysgu a Phrofiad Y Celfyddydau Mynegiannol

Kelly Morgan - Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Gethin Môn Thomas - Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles

Eirian Jones - Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Gareth Owens - Maes Dysgu a Phrofiad Y Dyniaethau

Huw Foster-Evans, Llywodraeth Cymru - datblygiadau i'r Cwricwlwm Newydd i Gymru
Euryn Madoc Jones - Asesu a Chynnydd

Carwyn Jenkins - Y Dimensiwn Cymreig, Safbwyntiau Rhyngwladol a Sgiliau Ehangach
Laurel Davies - Cyfoaethogi a Phrofiadau

Nerys Davies - Cyfrifoldebau Trawsgwricwlaidd
Geraint Lewis - Ysgol Gyfun Garth Olwg, Pontypridd

Athrawon yn siarad am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol