Digwyddiadau

Cliciwch ar y tab er mwyn gweld y digwyddiadau sydd yn berthnasol i chwi.


NIFER O DDIGWYDDIADAU SYDD AR GAEL:


CYNRADD

CPD I See Maths

Digwyddiad:

DEALL CYSYNIADAU MATHEMATEGOL YN Y CYFNOD SYLFAEN - GARETH METCALFE

Dyddiad:

Nifer o ddyddiadau gwahanol

Lleoliad:

Nifer o leoliadau gwahanol

Rhagor o fanylion:

Cliciwch yma i weld y dyddiadau ac am ragor o fanylion.


Edau - Menter Iaith Môn

Digwyddiad:

CREADIGRWYDD YN Y CYFNOD SYLFAEN

Dyddiad a Lleoliad:

Dyddiadau a lleoliadau amrywiol.

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, cliciwch yma.
I gofrestru, cysylltwch a helen@mentermon.com
CatchUp

Digwyddiad:

GWEITHDAI A CHYFARFOD DYFAL DONC A/NEU CATCHUP

Dyddiad a Lleoliad:

Dyddiadau a lleoliadau amrywiol.

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion, cliciwch yma neu cysylltwch â elerijones@gwegogledd.cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru - Stem - Techniquest

Digwyddiad:

CYSWLLT Â BYD NATUR

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 24 Hydref 2017

Lleoliad:

Parc Eirias, Conwy, LL29 7SP

Rhagor o Fanylion:

I ymgeisio, cliciwch yma.

Mae llefydd yn gyfyngedig felly llogwch eich lle cyn gynted â phosibl - dim ond drwy’r ddolen uchod y gellir llogi lle.

.
GwE - Cefnogi Cymhwysedd Digidol_Supporting Digit

Digwyddiad:

CYRSIAU RHYNGWEITHIO A CHYDWEITHIO YN CA2

Dyddiadau a Lleoliadau :

 • Dydd Llun, 13 Tachwedd 2017 - Galeri, Caernarfon
 • Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2017 - Ysgol y Grango, Rhosllanerchrugog
 • Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2017 - Ysgol Aberconwy, Conwy
 • Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2017 - Ysgol Aberconwy, Conwy

Rhagor o Fanylion:

I gofrestru, cliciwch yma.
Bydd mwy o gyrsiau a dyddiadau i ddilyn!


GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER ATHRAWON BLYNYDDOEDD 1 A 2)

SUT I GYNLLUNIO AR GYFER DATBLYGU UWCH SGILIAU DARLLEN I FODLONI GOFYNION DEILLIANNAU 5 A 6 O FEWN Y DDATPARIAETH BARHAUS A CHYFOETHOGI

Dyddiad a Lleoliad:

Nifer o ddyddiadau a lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER CYMORTHYDDION DOSBARTH BLYNYDDOEDD 1 A 2)

SUT I GYNLLUNIO AR GYFER DATBLYGU UWCH SGILIAU DARLLEN I FODLONI GOFYNION DEILLIANNAU 5 A 6 O FEWN Y DDATPARIAETH BARHAUS A CHYFOETHOGI

Dyddiad a Lleoliad:

Nifer o ddyddiadau a lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER ATHRAWON YNYS MÔN)

Diwrnod 1:

Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2017

Lleoliad:

Treysgawen

Amser:

9:00yb - 12:00yp

Diwrnod 2:

Dydd Mercher , 7 Chwefror 2018

Lleoliad:

Tŷ Menai, Bangor

Amser:

1:00yp - 4:00yp

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER CYMORTHYDDION DOSBARTH YNYS MÔN)

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2017

Lleoliad:

Treysgawen

Amser:

1:00yp - 3:30yp

Rhagor o fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER ATHRAWON GWYNEDD)

Dyddiad:

Dyddiadau amrywiol

Lleoliad:

Lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER CYMORTHYDDION DOSBARTH GWYNEDD)

Dyddiad:

Dyddiadau amrywiol

Lleoliad:

Lleoliadau amrywiol

Rhagor o fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

UWCHRADD

MEI CPD GwE Logo

Digwyddiad:

MATHEMATEG UWCHRADD - HYFFORDDIANT GAN YR MEI YNG NGOGLEDD CYMRU

Dyddiad:

 • Diwrnod 1 a 2: Dydd Mawrth 21 a Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017
 • Diwrnod 3 a 4: Dydd Mercher 7 a Dydd Iau 8 Mawrth 2018
 • Diwrnod Cynhadledd MEI 1: Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Amser:

9:00 i ddechrau am 9:30 ac i orffen am 15:00

Lleoliad:

Ysgol Eirias, Bae Colwyn

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma os gwelwch yn dda. (Ymddiheurwn nad yw’r hysbyseb ar gael yn y Gymraeg)

Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i mei.org.uk/tgm neu e-bostiwch cpd@mei.org.uk.

CYNRADD | UWCHRADD

Logo Ysgol Pen Coch

Digwyddiad:

IECHYD A LLES MEWN YSGOLION

Dyddiad:

Dydd Gwener, 27 Hydref 2017

Lleoliad:

Ysgol Arbenigol Pen Coch, Fflint

Amser:

10:00yb - 3:00yp

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion ac i gofrestru, cliciwch yma.


Edau

Digwyddiad:

'MANTELL YR ARBENIGWR'(MANTLE OF THE EXPERT)

Dyddiadau a Lleoliadau:

 • Dydd Iau, 9 Tachwedd 2017 - Glasdir, Llanrwst
 • Dydd Gwener, 10 Tachwedd 2017 - Coleg Cambria, Cei Connah

Amser:

9:30yb - 3:30yp

Rhagor o fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru.


GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

LLAFAREDD GYDA JULIA STRONG - CYFARFOD CYDLYNWYR LLYTHRENNEDD CYNRADD AC UWCHRADD RHANBARTHOL

Dyddiad:

Dydd Llun, 20 Tachwedd 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Amser:

9:15yb - 3:30yp

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma, am ragor o fanylion.

I gofrestru, dilynwch y ddolen hon.


Braveheart Education Logo

Digwyddiad:

HYFFORDDIANT YMLYNIAD A THRAWMA

Dyddiadau a Lleoliadau:

 • Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2017 - Tŷ Menai, Bangor
 • Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017 - Gwesty'r Beaufort Park, Yr Wyddgrug

Amser:

9:30yb - 4:00yp

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma, am ragor o fanylion ac i gofrestru.