Digwyddiadau

Cliciwch ar y tab er mwyn gweld y digwyddiadau sydd yn berthnasol i chwi.


NIFER O DDIGWYDDIADAU SYDD AR GAEL:


CYNRADD

CPD I See Maths

Digwyddiad:

DEALL CYSYNIADAU MATHEMATEGOL YN Y CYFNOD SYLFAEN - GARETH METCALFE

Dyddiad:

Nifer o ddyddiadau gwahanol

Lleoliad:

Nifer o leoliadau gwahanol

Rhagor o fanylion:

Cliciwch yma i weld y dyddiadau ac am ragor o fanylion.


GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER ATHRAWON BLYNYDDOEDD 1 A 2)

SUT I GYNLLUNIO AR GYFER DATBLYGU UWCH SGILIAU DARLLEN I FODLONI GOFYNION DEILLIANNAU 5 A 6 O FEWN Y DDATPARIAETH BARHAUS A CHYFOETHOGI

Dyddiad a Lleoliad:

Nifer o ddyddiadau a lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER CYMORTHYDDION DOSBARTH BLYNYDDOEDD 1 A 2)

SUT I GYNLLUNIO AR GYFER DATBLYGU UWCH SGILIAU DARLLEN I FODLONI GOFYNION DEILLIANNAU 5 A 6 O FEWN Y DDATPARIAETH BARHAUS A CHYFOETHOGI

Dyddiad a Lleoliad:

Nifer o ddyddiadau a lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER ATHRAWON YNYS MÔN)

Diwrnod 1:

Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2017

Lleoliad:

Treysgawen

Amser:

9:00yb - 12:00yp

Diwrnod 2:

Dydd Mercher , 7 Chwefror 2018

Lleoliad:

Tŷ Menai, Bangor

Amser:

1:00yp - 4:00yp

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER CYMORTHYDDION DOSBARTH YNYS MÔN)

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2017

Lleoliad:

Treysgawen

Amser:

1:00yp - 3:30yp

Rhagor o fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER ATHRAWON GWYNEDD)

Dyddiad:

Dyddiadau amrywiol

Lleoliad:

Lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER CYMORTHYDDION DOSBARTH GWYNEDD)

Dyddiad:

Dyddiadau amrywiol

Lleoliad:

Lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

ARFARNU A GWELLA ANSAWDD ADDYSGU YN EFFEITHIOL DRWY DDEFNYDDIO CONTINUA ADDYSGU - YR OFFERYN HUNAN ARFARNU I ATHRAWON - GARETH COOMBES

Dyddiadau a Lleoliadau:

 • 9 Ionawr 2018 - Tŷ Menai, Bangor
 • 10 Ionawr 2018 - Canolfan Catrin Finch, Wrecsam
 • 11 Ionawr 2018 - Glasdir, Llanrwst

Amser:

 • Sesiwn y Bore: 9:00yb - 12:00yp
 • Sesiwn y Prynhawn: 1:00yp- 4:00yp

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru.

UWCHRADD

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

DPP I GEFNOGI CYFLWYNO RHIFEDD AR LEFEL 2 AC ELFENNAU O LEFEL 3 YN Y DYSTYSGRIF HER SGILIAU (WBACC)

Dau fore o hyfforddiant Rhifedd

Dyddiadau a Lleoliadau:

 • Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2017 - Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
 • Dydd Mercher, 13 Rhagfyr2017 - Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst

Amser

9:30yb-12:30yp

Rhagor o wybodaeth:

Bydd GwE yn cynnal dau fore o hyfforddiant Rhifedd. Cynhelir un sesiwn yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy ar 6 Rhagfyr a’r llall yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst ar 13 Rhagfyr. Byddant yn dechrau am 9:30 ac yn gorffen am 12:30, a bydd toriad byr. Fe’u cynhelir drwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd deunyddiau dwyieithog ar gael yn dilyn yr hyfforddiant.

Zoe Evans sy’n cyflwyno’r hyfforddiant, fydd yn seiliedig ar y PU, a chewch weld yn uniongyrchol sut y gellir defnyddio rhifedd yn effeithiol yn y PU. Mae Zoe yn Bennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Eirias a bu’n Ymarferydd Arweiniol Mathemateg gyda GwE am ddwy flynedd.

Ffocws y sesiwn fydd:
 • Mathau o ddata
 • Cymedr, Modd, Canolrif
 • Amrediad
 • Gwyriad Safonol
 • Amrediad rhyngchwartel
 • Plotiau Blwch
 • Amlder cronnus
 • Leaf and stem
Er mwyn mynychu cliciwch ar y linc isod. Noder, nifer cyfyngedig o lefydd yn y ddau sesiwn.

Cofrestrwch yma!
GwE - Cefnogi Cymhwysedd Digidol_Supporting Digit

Digwyddiad:

RHYNGWEITHIO A CHYDWEITHIO (UWCHRADD)

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2017

Amser:

1:00yp - 4:00yp

Lleoliad:

Gwesty'r Celtic Royal, Carnarfon

Rhagor o fanylion:

Mae’r hyfforddiant yma yn cysylltu’n uniongyrchol gyda’r llinyn ‘Rhyngweithio a Chydweithio” yn y Fframwaith cymhwysedd digidol. Bydd athrawon yn medru datblygu eu sgiliau yn yr offer sydd i’w gael drwy HWB ac Office 365 a hefyd edrych ar gyfleoedd i ddatblygu tasgau digidol cyfoethog yn eu hysgolion.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma.

Bydd angen i bawb sydd yn mynychu’r hyfforddiant i ddod â dyfais gyda nhw sy’n galluogi nhw i gael mynediad i’w cyfri HWB.

CYNRADD | UWCHRADD

GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

Y RHAGLEN FEITHRIN GENEDLAETHOL I YSGOLION

Dyddiadau a Lleoliadau:

 • 5 Rhagfyr 2018 - Venue Cymru, Llandudno
 • 8 Rhagfyr 2018 - Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Amser:

9:30yb - 1:00yp (gyda chinio)

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma, am ragor o fanylion ac i gofrestru.


Education Workforce Council Logo and GwE

Digwyddiad:

"ARHOSWCH YN DDIOGEL, BYDDWCH YN DDIOGEL": DEALL EICH CYFRIFOLDEBAU PROFFESIYNOL

Dyddiad a Lleoliadau:

 • 5 Rhagfyr 2017 - Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor
 • 6 Rhagfyr 2017 - OpTIC, Llanelwy
 • 6 Rhagfyr 2017 - Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru.