Digwyddiadau

Cliciwch ar y tab er mwyn gweld y digwyddiadau sydd yn berthnasol i chwi.


NIFER O DDIGWYDDIADAU SYDD AR GAEL:


CYNRADD

GwE - Logo

Digwyddiad:

Cynhadledd Ranbarthol i Ysgolion Cynradd

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 26 Medi 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

PRIF SIARADWYR:

  • Chris Boardman MBE – Enillydd medal aur Olympaidd am seiclo, y cyntaf i Brydain mewn 72 mlynedd;
  • Gervase Phinn – Darlithydd, darlledwr ac awdur a chyn Ymgynghorydd ac Arolygydd Ysgolion.
Bydd GwE yn cynnal Cynhadledd ‘Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus’ i Benaethiaid Cynradd a Dirprwy Benaethiaid Cynradd yn Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru ddydd Mawrth, 26 Medi 2017. Pwrpas y Gynhadledd yw gwrando ar lais Penaethiaid a'u staff er mwyn cyd-gynllunio cyfeiriad strategol a gweithredol fel y gallwn deilwra cefnogaeth bwrpasol er mwyn cefnogi Uwch Arweinwyr i godi safonau ymhellach yn ein hysgolion.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y Gynhadledd, dilynwch y ddolen hon erbyn Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017.


CPD I See Maths

Digwyddiad:

DEALL CYSYNIADAU MATHEMATEGOL YN Y CYFNOD SYLFAEN - GARETH METCALFE

Dyddiad:

Nifer o ddyddiadau gwahanol

Lleoliad:

Nifer o leoliadau gwahanol

Rhagor o fanylion:

Cliciwch yma i weld y dyddiadau ac am ragor o fanylion.


Into Film Logo

Digwyddiad:

HYFFORDDIANT INTO FILM

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 3 Hydref 2017

Lleoliad:

Swyddfeydd GwE, Penrallt, Caernarfon.

Rhagor o Fanylion:

Cyfle gwych i athrawon CA2 dderbyn hyfforddiant gan Into Film ar sut i ddefnyddio ffilm fel arf i ddatblygu cymhwysedd digidol a sgiliau llythrennedd dysgwyr Cliciwch yma i gofrestru.

UWCHRADD

MEI CPD GwE Logo

Digwyddiad:

MATHEMATEG UWCHRADD - HYFFORDDIANT GAN YR MEI YNG NGOGLEDD CYMRU

Dyddiad:

  • Diwrnod 1 a 2: Dydd Mawrth 21 a Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017
  • Diwrnod 3 a 4: Dydd Mercher 7 a Dydd Iau 8 Mawrth 2018
  • Diwrnod Cynhadledd MEI 1: Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Amser:

9:00 i ddechrau am 9:30 ac i orffen am 15:00

Lleoliad:

Ysgol Eirias, Bae Colwyn

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma os gwelwch yn dda. (Ymddiheurwn nad yw’r hysbyseb ar gael yn y Gymraeg)

Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i mei.org.uk/tgm neu e-bostiwch cpd@mei.org.uk.

CYNRADD | UWCHRADD

Y Sioe Addysg Genedlaetholpng

Digwyddiad:

SIOE ADDYSG GENEDLAETHOL

Dyddiad:

Dydd Gwener, 13 Hydref 2017

Amser:

9:00yb - 5:30yh

Lleoliad:

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Rhagor o Fanylion:

Drwy gyfrwng y Sioe Addysg Genedlaethol, cewch wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Cynhelir Sioe Addysg Genedlaethol 2017 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Mae’r Neuadd yng nghanol Caerdydd ac yn ganolbwynt i un o ganolfannau dinesig gorau’r byd, mewn ardal o adeiladau trawiadol, gerddi wedi’u tirlunio a rhodfeydd coediog eang.

Cewch ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar eu gwefan.