Digwyddiadau

Cliciwch ar y tab er mwyn gweld y digwyddiadau sydd yn berthnasol i chwi.


NIFER O DDIGWYDDIADAU SYDD AR GAEL:


CYNRADD

Techniquest and STEM Learning Logo

Digwyddiad:

ASESU DYSGU A DATBLYGU YN YR AWYR AGORED

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Gwener, 27 Ebrill 2018 - Ymddiriedolaeth Plas Derw Cyf, Hyfforddiant ac Addysg PDT, d/o Prifysgol Glyndŵr, Campws Llaneurgain, Ffordd Treffynnon, Llaneurgain, CH7 6AA

Rhagor o Fanylion:

I ymgeisio, cliciwch yma.

Am ragor o fanylion, gweler y ddogfen isod:


Techniquest and STEM Learning Logo

Digwyddiad:

ARWEINYDDIAETH EFFEITHIOL MEWN GWYDDONIAETH (CYNRADD)

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Iau a Dydd Gwener, 3 a 4 Mai 2018 - Canolfan Fusnes Conwy, Ffordd y Gyffordd, Conwy, LL31 9XX

Rhagor o Fanylion:

I wneud cais, cliciwch yma.

Am ragor o fanylion, gweler y ddogfen isod:


Tal4WritingLogo

Digwyddiad:

TALK4WRITING - YSGRIFENNU FFUGLENNOL I'R CYFNOD SYLFAEN

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Llun, 21 Mai 2018 - Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o wybodaeth:

Talk4Writing - Ysgrifennu Ffuglennol yn y Cyfnod Sylfaen dyma gyfle cyffrous i ysgolion y rhanbarth gael hyfforddiant swyddogol eto ar Talk4Writing. Cynhelir yr hyfforddiant ymarferol hwn dros ddiwrnod cyfan, ac edrychir ar sut i ddefnyddio Talk4Writing a'i roi ar waith yn ystafell ddosbarth y Cyfnod Sylfaen, i ddatblygu ysgrifennu ffuglennol ar draws y cwricwlwm.

I gofrestru, cliciwch yma.
Tal4WritingLogo

Digwyddiad:

TALK4WRITING - YSGRIFENNU FFEITHIOL I CA2

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Mawrth, 22 Mai 2018 - Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

Talk4Writing - Ysgrifennu Ffeithiol CA2 , dyma gyfle cyffrous i ysgolion y rhanbarth gael hyfforddiant swyddogol eto ar Talk4Writing. Cynhelir yr hyfforddiant ymarferol hwn dros ddiwrnod cyfan, ac edrychir ar sut i ddefnyddio Talk4Writing a'i roi ar waith yn ystafell ddosbarth CA2, i ddatblygu ysgrifennu ffeithiol ar draws y cwricwlwm.

I gofrestru, cliciwch yma.
Techniquest and STEM Learning Logo

Digwyddiad:

EICH TIROEDD YSGOL - CYFLE I DDYSGU AC ADDYSGU

Dyddiad a Lleoliad:

Diwrnod 2: Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018 - Gardd Fotaneg Bangor, Bangor, LL57 2RQ

Rhagor o Fanylion:

Gweler y ddogfen isod am ragor o fanylion:

SUT MAE YMGEISIO

Dilynwch y ddolen hon a cliciwch ar y botwm 'BWCIO'.

UWCHRADD

Digwyddiad:

CYNLLUNIAU GWAITH CA3 A'R DATBLYGIADAU NEWYDD

Dyddiad a Lleoliad:

I'w cadarnhau

Rhagor o Fanylion:

Sesiwn diwrnod llawn i Benaethiaid Adrannau Cymraeg ar lunio Cynlluniau Gwaith yn y cyfnod pontio rhwng diwallu anghenion y cwricwlwm a'r manylebau presennol a'r cynlluniau i'r dyfodol.
Bydd enghraifft o waith un o'r ysgolion arloesi a chyfle i weithio ar unedau gwaith at y cyd dan arweiniad.

Cofrestru drwy gysylltu efo: eirianharris@gwegogledd.cymru

Os am fwy o fanylion, cysylltwch efo: rhianmairjones@gwegogledd.cymru
Zero2Five

Digwyddiad:

YSGOL HAF GWYDDORAU BWYD (ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12)

Dyddiad ac Amser:

17-19 Gorffennaf 2018 - Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin, Llandaff, Caerdydd CF5 2YB

Rhagor o Fanylion:

Am ragor o fanylion parthed yr Ysgol Haf cliciwch yma (Dolen Saesneg yn unig).
Gallwch hefyd ymweld â gwefan Ysgol Haf IGD neu cysylltwch â Leanne Ellis:
Ebost: lellis@cardiffmet.ac.uk
Rhif cyswllt: 02920 201192

CYNRADD | UWCHRADD

Does dim digwyddiadau ar gael ar hyn o bryd.