Adnabod a Chefnogi Disgyblion Celf Mwy Abl a Thalentog
Gweithdy Artistiaid ac Athrawon

Adnabod a Chefnogi Disgyblion Celf Mwy Abl a Thalentog

Dosbarth Meistr i Artistiaid ac Athrawon

26 Mawrth - Pafiliwn Llangollen
27 Mawrth - Oriel Ynys Môn, Llangefni

Gweithio ‘ar flaen y gad’ – Dosbarth Meistr gyda Dr. Maria Hayes

Gan ddefnyddio profiad Maria fel artist ac addysgwr, bydd hi’n trafod ac yn dangos a thrafod y marc mynegiannol. Mae'r dosbarth meistr hwn yn cynnig cyfle i gymeryd rhan mewn ymarferion, gan ddefnyddio y ffurf, sydd yn caniatáu i gynnwys y cyfranogwr ymddangos yn ystod y broses greadigol. Bydd Maria'n trafod y theori sydd wedi deillio o'i phrofiad o gynnal arferion cyfranogol, a thrafod sut mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr dawnus a thalentog. Beth mae'n ei olygu i fod yn gweithio ar flaen y gad? A sut allwn ni amserlennu'r broses greadigol?
  • Darlunio gyda llinell a thôn
  • Theori ac ymarfer

"Ydyn ni'n darlunio heddiw, Miss?" - Celf yn yr Ysgol gyda Jennifer Hughes

Sut ydyn ni'n cefnogi disgyblion dawnus a thalentog mewn cyd-destun ysgolion? Sut ydym ni'n graddio creadigrwydd? Fel Pennaeth Celf yn Ysgol Brynrefail, mae Jennifer Hughes yn dysgu disgyblion galluog a thalentog bob dydd. Yn y gweithdy ymarferol hwn mae'n mynd â ni ar daith trwy lyfrau braslunio disgyblion, o flwyddyn 7 i flwyddyn 13 ac yn cyflwyno amrywiaeth o bortffolios i ddadansoddi a thrafod. Mae Jenny yn egluro sut mae ysgolion yn asesu cynnydd disgyblion ac yn dadansoddi data o'u cyflawniad. Hefyd, sut mae ysgolion yn adnabod disgyblion mwy galluog a thalentog ac yn darparu cyfleoedd sy'n eu helpu i wireddu eu potensial. Mae Jenny yn cyflwyno adborth disgyblion gan 'Criw Celf' a 'Portffolio' ac yn trafod sut mae'r sesiynau hyn yn datblygu dealltwriaeth y disgyblion o'r pwnc a sut mae hyn yn dylanwadu ar eu graddau. Cyfle i archwilio allbwn creadigol disgyblion ysgol, mae'r gweithdy hwn yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr i'r cwricwlwm.
  • Taith llyfr braslunio o flynyddoedd 7 - 13
  • Dadansoddiad portffolio - sut ydym ni'n graddio creadigrwydd?
  • Proses Asesu Cynnydd a Dadansoddi Data Ysgolion
  • Cyfleoedd creadigol - Criw Celf a Portffolio

Archebwch eich lle

26 Mawrth - Pafiliwn Llangollen - Archebu
27 Mawrth - Oriel Ynys Môn, Llangefni - Archebu

Am ddim & darperir cinio
Mewn partneriaeth gyda Criw Celf

Nodwch – Digwyddiad un diwrnod yn caael ei gynnal mewn dau leoliad.