Asesu ar gyfer Dysgu: Gweithio'n ddoethach, nid yn galetach
Gareth Coombes

Asesu ar gyfer Dysgu: Gweithio'n ddoethach, nid yn galetach - Gareth Coombes

HYFFORDDIANT AR GYFER HOLL BENAETHIAID NEU ARWEINWYR DYSGU YSGOLION Y RHANBARTH

LLE I UN CYNRYCHIOLYDD O BOB YSGOL

MANYLION

Cwrs hanner diwrnod - yn cael ei gynnal fore a prynhawn y dyddiadau canlynol:

Sesiynau bore: 9:00yb - 12:00yp
Prynhawn: 1:00yp - 4:00yp
  • Dydd Llun, 21 Mai 2018 - Tŷ Menai, Bangor

  • Dydd Mawrth, 22 Mai 2018 - Canolfan Glasdir, Llanrwst

  • Dydd Mercher, 23 Mai 2018 - Canolfan Catrin Finch, Wrecsam
Hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg ond deunyddiau ar gael yn y Gymraeg

CRYNODEB O'R CYNNWYS

  • Arweiniad ar sicrhau defnydd effeithiol a chyson o Asesu ar gyfer Dysgu drwy'r ysgol. Canolbwyntio'n bennaf ar adborth a chwestiynu effeithiol a'i effaith ar leihau baich gwaith.

NOD

  • Datblygu arferion da a chyson o strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu drwy'r ysgol, yn arbennig adborth a chwestiynu.
  • Galluogi ysgolion i ddefnyddio'r strategaethau hyn yn effeithiol i sicrhau cynnydd disgyblion wrth ymateb i'r agenda lleihau baich gwaith cenedlaethol.
  • Codi safonau addysgu a lleihau amrywiaeth mewn safonau addysgu mewn ysgolion cynradd ar draws y rhanbarth.

DOLENNI I GOFRESTRU

DYDD LLUN, 21 MAI 2018 - TŶ MENAI, BANGOR BORE Cofrestrwch yma!
DYDD LLUN, 21 MAI 2018 - TŶ MENAI, BANGOR PRYNHAWN Cofrestrwch yma!
DYDD MAWRTH, 22 MAI 2018 - CANOLFAN GLASDIR, LLANRWST BORE Cofrestrwch yma!
DYDD MAWRTH, 22 MAI 2018 - CANOLFAN GLASDIR, LLANRWST PRYNHAWN Cofrestrwch yma!
DYDD MERCHER, 23 MAI 2018 - CANOLFAN CATRIN FINCH, WRECSAM BORE Cofrestrwch yma!
DYDD MERCHER, 23 MAI 2018 - CANOLFAN CATRIN FINCH, WRECSAM PRYNHAWN Cofrestrwch yma!