Cemeg DIY yn y Dosbarth
Techniquest Stem a Royal Society of Chemistry

Techniquest/STEM Learning

DYDD IAU, 14 RHAGFYR 2017 - TECHNIQUEST, CARDIFF - 2:00YP - 6:00YH

Mae Techniquest yn rheoli contract dpp yng Nghymru ar ran STEM Learning. Mae hynny’n wych oherwydd gallwn drefnu cyrsiau sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau hyfforddi i athrawon yng Nghymru, ac mae athrawon yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth Enthuse.

Ar ddydd Iau 14eg Rhagfyr fe’ch gwahoddir i wneud cais i fynychu gweithdai hanner diwrnod am ddim i athrawon gwyddoniaeth CA3 yn Techniquest, Caerdydd. Mae’r gweithdy yn agored i bob athro, technegydd, athrawon sydd newydd gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant, a gallai fod yn fuddiol iawn i athrawon nad ydynt yn arbenigo mewn addysgu Cemeg CA3.

Dewch draw i ddarganfod ystod eang o weithgareddau ymarferol diogel gydag adnoddau ar gyfer cemeg y gallwch eu cynnal yn eich ystafell ddosbarth. Mae’r gweithgareddau yn ymgorffori sgiliau gwyddoniaeth allweddol, a gellir eu haddasu ar gyfer ystod eang o oedrannau a gallu. Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal gan dîm Addysg y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal rhwng 2pm a 6pm. Bydd lluniaeth / bwffe yn cael ei ddarparu.

A...bydd athrawon sy’n mynychu yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth ENTHUSE gwerth £120.

Gweler y daflen atodedig i gael manylion am sut i wneud cais.