Cyfoethogi Mathemateg i Bawb [NRICH]
Enrich Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i athrawon CA2 gydweithio ar ystod o dasgau cyfoethog o wefan NRICH, ac edrych ar sut y gellir eu defnyddio gyda phob dysgwr i ddatblygu ffyrdd o weithio'n fathemategol. Eir ati i ddadansoddi'r tasgau 'trothwy isel, to uchel' sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Astudio Mathemateg CA2 yng Nghymru, er mwyn datgelu'r cyfleoedd i ddatblygu rhesymu i wahanol ddibenion, ac mewn gwahanol gyd-destunau. Anogir dyfalbarhad, a bydd hyn yn sylfaen i'r drafodaeth ar sut y gallwn ni helpu ein dysgwyr i ddal ati a chwilio am fwy na dim ond datrysiad i'w hymdrechion mathemategol.

Am fwy o wybodaeth am NRICH, cliciwch yma.

Unrhyw gwestiynau e-bostiwch – llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru

MANYLION COFRESTRU

DYDDIAD

LLEOLIAD

AMSER

COFRESTRU

Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018 Venue Cymru, Llandudno 9:00yb - 4:00yp Cofrestrwch yma!
Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug 9:00yb - 4:00yp Cofrestrwch yma!


Darperir cinio.