Cynadleddau GwE

Gweler isod fanylion am Gynadleddau GwE a gynhaliwyd yn ddiweddar.


Cynhadledd:

Cynhadledd Llwyddiant i Bawb

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 6 Mawrth 2018

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Llwyddiant i Bawb
Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Cynradd: 'Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus'

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 26 Medi 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Ranbarthol i Ysgolion Cynradd
Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Uwchradd: 'Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus'

Dyddiad:

Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus
Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE: 'Dysgu ac Addysgu - Gwthio'r Ffiniau'

Dyddiad:

Dydd Iau, 16 Chwefror 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd - Dysgu ac Addysgu - Gwthio r Ffiniau
Cynhadledd:

'Dyfodol Byd Eang' a 'Gosod Targedau a Thracio Cynnydd Disgyblion'

Dyddiad:

Dydd Gwener, 12 Chwefror 2016

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Dyfodol Byd-Eang a Cynhadledd Gosod Targedau a Thracio Cynnydd Disgyblion
Cynhadledd:

Sesiwn i Athrawon gyda Syr John Jones

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 2 Chwefror 2016

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Syr John Jones
Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE: 'Dileu Rhwystrau Difreintedd'

Dyddiad:

Dydd Llun, 9 Tachwedd 2015

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Dileu Rhwystrau Difreintedd
Cynhadledd:

Cefnogi Dysgwyr Bregus - Sesiwn Rhannu Gwybodaeth

Dyddiad:

Dydd Iau, 9 Gorffennaf 2015 | Dydd Gwener, 10 Gorffennaf 2015

Lleoliad:

Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug | Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cefnogi Dysgwyr Bregus
Cynhadledd:

Cynhadledd Genedlaethol GwE: "Cydweithio Ysgol-i-Ysgol Effeithiol"

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 2 Mehefin 2015

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Genedlaethol - Cydweithio Ysgol i Ysgol
Cynhadledd:

Cynhadledd Rhanbarthol GwE: "Bagloriaeth Cymru"

Dyddiad:

Dydd Gwener, 15 Mai 2015

Lleoliad:

Gwesty Imperial, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Rhanbarthol GwE - Bagloriaeth Cymru
Cynhadledd:

Cynhadledd TGAU/PISA

Dyddiad:

Dydd Iau, 26 Mawrth 2015

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Genedlaethol GwE 2015