Cynhadledd Genedlaethol GwE 2015

TUAG AT RAGORIAETH

Venue Cymru, Llandudno, 26 Mawrth 2015Gweler isod rhai cyflwyniadau o'r Gynhadledd:

Cyflwyniad Cyflwynwyd gan:
Croeso GwE - Sesiwn y Bore
 • Mr Huw Foster Evans - GwE
 • Yr Athro Graham Donaldson
 • Dr David Hyerle
GwE - Cymraeg
 • Dafydd Roberts
 • Jenni Lyn
 • Tegwen Llwyd
 • Cheryl Roberts
 • Esyllt Maelor
Ysgolion Arweiniol y Gymraeg (Botwnnog / Dyffryn Ogwen / Tryfan)
EAS - Saesneg
 • Kate Elkins
Saesneg, Ysgol Uwchradd Basaleg

(Fersiwn Saesneg yn unig)
GwE - Mathemateg
 • Bethan Cartwright
 • Nia Thomas
Mathemateg, Ysgol Glan Conwy
GwE -Mathemateg
 • Zoe Evans
Ymarferydd Ysgol Arweiniol Mathemateg, Ysgol Eirias

(Fersiwn Saesneg yn unig)
EAS - Mathemateg
 • Lee Humphreys
Pennaeth Mathemateg, Ysgol Gyfun Oakdale

(Fersiwn Saesneg yn unig)
CSC - Gwyddoniaeth
 • Glen Gilchrist
Arbenigwr Gwyddoniaeth CSC

(Fersiwn Saesneg yn unig)
GwE - Rhifedd
 • Delyth Ellis
Mathemateg, Ysgol John Bright, Ysgol Arweiniol GwE ar gyfer Rhifedd CA3
EAS - Saesneg
 • Ceri Rudman
Pennaeth Cynorthwyol ac yn gyfrifol am Saesneg, Ysgol Gyfun Coed-duon

(Fersiwn Saesneg yn unig)
CSC - Mathemateg
 • Deborah Lax
Ymgynghorydd Mathemateg CAO CSC

(Fersiwn Saesneg yn unig)
EAS - Mathemateg
 • Laura Pearson
Pennaeth Mathemateg, Ysgol Gyfun Rhymni

(Fersiwn Saesneg yn unig)
GwE - Gwyddoniaeth
 • Catrin Jones Hughes
 • Geraint Llyn
 • Rhian Mair Jones
Aelodau o Grwp Arweiniol Ysgolion Uwchradd Môn
GwE - Gwyddoniaeth
 • Andy Rees
Pennaeth Gwyddoniaeth ac Ymarferydd Ysgol Arweiniol Gwyddoniaeth, Ysgol Alun, Yr Wyddgrug

(Fersiwn Saesneg yn unig)
GwE - Bagloriaeth Cymru
 • Hywel Parry
Pennaeth Cynorthwyol Cyfrannogol, Ysgol John Bright, Ymarferwr Arweiniol GwE Bagloriaeth Cymru
PISA a'i bwysigrwydd i Gymru
 • Dr Brett Pugh
Llywodraeth Cymru