Cynhadledd Flynyddol Penaethiaid Uwchradd 2018
Llywodraeth Cymru | Welsh Government Mae’r llythyr yma gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn eich gwahodd i gynhadledd genedlaethol i benaethiaid uwchradd a gynhelir ar 7 a 8 Mawrth, 2018. Carwn dynnu eich sylw at y cymal yn y llythyr sy’n nodi:

‘Gyda’n gilydd rydym yn gwneud penderfyniadau pwysig ar ein gallu cyd-weithredol i roi siâp ar system addysg sydd yn fodern, yn arloesol ac ardderchog. Dyna pham ei bod yn hanfodol fod pob ysgol uwchradd yn cael ei chynrychioli yn y gynhadledd gan ei phennaeth’.

Carwn annog pob pennaeth uwchradd ar draws y rhanbarth i fynychu fel bod eich llais yn cael ei gynrychioli’n llawn yn y gynhadledd.

I gofrestru, cliciwch yma.

Gyrrwch unrhyw ymholiad sydd gennych yn uniongyrchol i Leanne.Thomas21@llyw.cymru