Cynllunio ar gyfer Datblygu Uwch Sgiliau Darllen - CYMORTHYDDION

GWEITHDY CYFNOD SYLFAEN - CYMORTHYDDION DOSBARTH BLYNYDDOEDD 1 A 2

Sut i gynllunio ar gyfer datblgu uwch sgiliau darllen i fodloni gofynion deilliannau 5 a 6 o fewn y ddarpariaeth barhaus a chyfoethogi.


Gweithdy hanner diwrnod i ddatblygu syniadau ynglŷn â chynllunio gweithgareddau darllen i gyflanwi gofynion deillianau 5 a 6.

Bydd ffocws y gweithdy ar:
  • Defnyddio’r fframwaith diwygiedig yn effeithiol i gynllunio gweithgareddau darllen o fewn gwahanol ardaloedd y dosbarth
  • Sut i ddefnyddio strategaethau darllen addas i feithrin dealltwriaeth disgyblion o’r testun o fewn yr amgylchedd ddysgu
Mae’r gweithdai yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

GWEITHDAI CYFRWNG Y SAESNEG

DYDDIAD LLEOLIAD AMSER
Dydd Llun, 4 Rhagfyr 2017 Optic, Llanelwy 1:00yp - 4:00yp[tr]
Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017 Glasdir, Llanrwst 1:00yp - 4:00yp
Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017 Village Hotel, Ewloe 1:00yp - 4:00yp
Dydd Gwener, 24 Tachwedd 2017 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam 1:00yp - 4:00yp


Un cymhorthydd o bob ysgol.


COFRESTRWCH YMA!