Cynnal Teithiau Dysgu Effeithiol yn y Cyfnod Sylfaen
Gweithdy ‘Cynnal Teithiau Dysgu effeithiol yn y Cyfnod Sylfaen’ ar gyfer Penaethiaid a Dirprwyon (addas ar gyfer unigolion sydd â chefndir o addysgu CA2 neu y rhai hynny sy’n dymuno derbyn arweiniad pellach ynglŷn â beth yw safonau a darpariaeth dda neu well yn y Cyfnod Sylfaen)

Bydd y ffocws ar :

  • Sicrhau fod y ddarpariaeth yn ymgorffori’n effeithiol egwyddorion ac addysgeg y cyfnod sylfaen
  • Sicrhau fod yr holl weithgareddau yn ymwneud â datblygu medrau ar lefel wahaniaethol, ar draws yr holl feysydd dysgu/ardaloedd dysgu, y tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth
  • Sicrhau fod y ddarpariaeth yn cwrdd â gofynion Maes Arolygu 3 (Fframwaith Arolygu Estyn).
  • Cynnig arweiniad ynglŷn â beth yw safonau da ar draws y cyfnod sylfaen

GWEITHDAI CYMRAEG

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD DOLEN I GOFRESTRU
14/03/2018 9:00 - 12:00 OpTIC, Llanelwy Cofrestrwch yma!
14/03/2018 13:00 - 16:00 OpTIC, Llanelwy Cofrestrwch yma!
15/03/2018 09:00 - 12:00 Tŷ Menai, Bangor Cofrestrwch yma!
15/03/2018 13:00 - 16:00 Tŷ Menai, Bangor Cofrestrwch yma!
22/03/2018 13:00 - 16:00 Swyddfa GwE, Linden House, Parc Busnes yr Wyddgrug Cofrestrwch yma!