Cyrsiau Hyfforddi gan South West Grid for Learning
SWGfL Gallwch bellach gofrestru ar ddau gwrs hyfforddiant newydd, sy'n rhad ac am ddim, gan South West Grid for Learning:

'Effaith y rhyngrwyd ar les neu iechyd meddwl pobl ifanc'.

Gan edrych yn benodol ar iechyd meddwl yng nghyd-destun ymddygiad a rhyngweithio ar lein, bwriad y cyrsiau yw helpu staff ysgolion ddeall y mater cymhleth a dyrys hwn yn well. Cynhelir y cyrsiau mewn chwe lleoliad ar draws y sir, a byddant ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Online Safety Live

Diogelwch ar y We/Online Safety Live

Mae Diogelwch ar y We/Online Safety Live yn rhaglen o ddigwyddiadau, yn arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae'r digwyddiadau yn RHAD AC AM DDIM! Rydym yn cynnal y digwyddiadau hyn ledled y DU, ac yn dod â nhw i'ch ardal chi. Cewch yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar ddiogelwch ar y we, gan gynnwys y materion diweddaraf, y tueddiadau mwyaf poblogaidd a'r adnoddau gorau.

Cynhelir yr hyfforddiant dros ddwy awr, a rhoddir sylw i ystod eang o destunau yn ymwneud â diogelwch ar y we - sesiwn briffio yn ei wir ystyr. Ar ddiwedd yr hyfforddiant, caiff yr holl aelodau fynediad at adnoddau ar lein yn cynnwys cysylltiadau i'r holl ddeunyddiau y soniwyd amdanynt, a'u cyfeirio at adnoddau allai fod o gymorth. Cânt hefyd gopi o'r cyflwyniad ei hun.

Gellir cadw lle ar Hwb, neu drwy ddilyn y cysylltiadau Eventbrite sydd ar gael dan bob digwyddiad hyfforddi ar Hwb.