Datblygu Sgiliau o'r Meithrin i Flwyddyn 2

DATBLYGU SGILIAU O'R MEITHRIN I FLWYDDYN 2 AR DRAWS Y MEYSYDD DYSGU YN YR AWYR AGORED (AR GYFER CYMORTHYDDION)

Gweithdy hanner diwrnod ar gyfer cymorthyddion Cyfnod Sylfaen.
  • Beth yw 'dysgu yn yr awyr agored'?

  • Arweiniad a syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau penodol (deilliannau 3 i 6) yn yr awyr agored, ar draws yr holl feysydd dysgu.

  • Astudiaeth achos ar 'dysgu awyr agored effeithiol'.

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

Dydd Iau, 7 Mehefin 2018 1:00yp - 3:30yp Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 8 Mehefin 2018 1:00yp - 3:30yp Gwesty'r Oriel, Llanelwy Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 22 Mehefin 2018 1:00yp - 3:30yp Swyddfa GwE, Yr Wyddgrug Cofrestrwch yma!