Datblygu Sgiliau Ymresymu Rhifyddol Disgyblion

Datblygu Sgiliau Ymresymu Rhifyddol Disgyblion Meithrin / Derbyn

AR GYFER ATHRAWON

Datblygu Sgiliau Ymresymu Rhifyddol Disgyblion Meithrin / Derbyn - AR GYFER ATHRAWON

Gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr Cyfnod Sylfaen er mwyn datblygu eu dulliau o ddarparu gweithgareddau rhesymu rhifedd Mathemategol gan ddefnyddio’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus.

Bydd y gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar:
  • Ddefnyddio’r fframwaith diwygiedig fel dogfen gynllunio effeithiol ar gyfer y meysydd darparu.
  • Sut i gynnig gweithgareddau rhesymu rhifedd yn yr amgylchedd dysgu y tu fewn a thu allan, gan ganolbwyntio ar addysgeg y Cyfnod Sylfaen.
  • Rhannu syniadau ynghylch gweithgareddau rhesymu rhifedd o safon uchel sydd yn cyrraedd deilliant 3 a 4 datblygu mathemateg trwy’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus.
Bydd sesiwn ddilynol hanner diwrnod lle bydd y rhai sy’n mynychu’n rhannu syniadau ac adnoddau a grëwyd trwy gyswllt gwe.

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

AIL DDYDDIAD / LLEOLIAD

DOLEN I GOFRESTRU

Dydd Iau, 10 Mai 2018 1:00yp-4:00yp Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug Swyddfa GwE, Yr Wyddgrug, 25/06/2018, 9:00am-12:00pm Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 11 Mai 2018 1:00yp-4:00yp Glasdir, Llanrwst Optic, Llanelwy, 25/06/2018, 1:00pm-4:00pm Cofrestrwch yma!
Dydd Llun, 14 Mai 2018 1:00yp-4:00yp Plas Heli, Pwllheli Plas Heli, 04/07/2018, 9:00yb-12:00pm Cofrestrwch yma!
Dydd Mawrth, 15 Mai 2018 1:00yp-4:00yp Coed y Brenin Coed y Brenin, 29/06/2018, 9:00am-12:00pm Cofrestrwch yma!
Dydd Mercher, 16 Mai 2018 1:00yp-4:00yp Tŷ Menai, Bangor Tŷ Menai, 28/06/2018, 9:00am-12:00pm Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 18 Mai 2018 1:00yp-4:00yp Tre-Ysgawen Tre-Ysgawen, 28/06/2018, 1:00pm-4:00pm Cofrestrwch yma!

AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU

Datblygu Sgiliau Ymresymu Rhifyddol Disgyblion Meithrin / Derbyn - AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU

Gweithdy hanner diwrnod i ymarferwyr Cyfnod Sylfaen er mwyn datblygu eu dulliau o ddarparu gweithgareddau rhesymu rhifedd Mathemategol gan ddefnyddio’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus.

Bydd y gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar:
  • Ddefnyddio’r fframwaith diwygiedig fel dogfen gynllunio effeithiol ar gyfer y meysydd darparu.
  • Sut i gynnig gweithgareddau rhesymu rhifedd yn yr amgylchedd dysgu y tu fewn a thu allan, gan ganolbwyntio ar addysgeg y Cyfnod Sylfaen.
  • Rhannu syniadau ynghylch gweithgareddau rhesymu rhifedd o safon uchel sydd yn cyrraedd deilliant 3 a 4 datblygu mathemateg trwy’r ddarpariaeth wedi ei chyfoethogi a pharhaus.


DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

DOLEN I GOFRESTRU

Dydd Iau, 10 Mai 2018 9:00yb-12:00yp Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 11 Mai 2018 9:00yb-12:00yp Glasdir, Llanrwst Cofrestrwch yma!
Dydd Llun, 14 Mai 2018 9:00yb-12:00yp Plas Heli, Pwllheli Cofrestrwch yma!
Dydd Mawrth, 15 Mai 2018 9:00yb-12:00yp Coed y Brenin Cofrestrwch yma!
Dydd Mercher, 16 Mai 2018 9:00yb-12:00yp Tŷ Menai, Bangor Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 18 Mai 2018 9:00yb-12:00yp Tre-Ysgawen Cofrestrwch yma!