Mantell yr Arbenigwr - Luke Abbott

DYDD GWENER, 13 EBRILL 2018 - GLASDIR, LLANRWST

Yn dilyn yr hyfforddiant llwyddiannus ym mis Tachwedd, pleser yw cyhoeddi ein hyfforddiant nesaf a gynhelir ddydd Gwener 13 Ebrill yn Glasdir, Llanrwst. Bydd hwn yn ddiwrnod llawn, a darperir cinio a te a choffi.

Bydd ystod o weithdai drwy gydol y dydd a chyfleoedd i glywed gan arbenigwyr yn y maes a chan ysgolion lleol. Manylion pellach i ddilyn.

PRIF SIARADWYR:

  • Luke Abbott

  • Iona Towler-Evans
Dilynwch y ddolen hon i ddod i wybod rhagor am Luke ac Iona.

Er mwyn cofrestru, anfonwch e-bost at cerisiankenrick@gwegogledd.cymru

Un cynrychiolydd o bob ysgol yn y lle cyntaf.