Sioe Ffordd Safonau Addysgu Proffesiynol gyda'r Athro Mick Waters

DYDD MAWRTH, 15 MAI 2018

Mae Llywodraeth Cymru a GwE yn hwyluso dwy Sioe Ffordd, hanner diwrnod yr un, ar y Safonau Addysgu Proffesiynol, ddydd Mawrth, 15 Mai. Y bwriad yw rhoi gwybodaeth ar y safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth, a’r safonau drafft ar gyfer cymorthyddion dysgu. .

Bwriedir i gydweithwyr Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r Athro Mick Waters, roi diweddariad i Benaethiaid a siarad efo cydweithwyr i gael eu barn ar drefniadau gweithredu a chefnogi'r safonau newydd.

Gwahoddir pob ysgol yn y rhanbarth i ddod i'r naill sesiwn neu'r llall. Dyma'r lleoliadau a'r amseroedd: Defnyddiwch y cyswllt Eventbrite perthnasol uchod i gadw eich lle.