Pwy yw Tîm Dyfodol Llwyddiannus GwE
Mewn ymateb i’r adroddiad Dyfodol Llwyddiannus ac i gefnogi gwaith yr ysgolion, mae GwE wedi sefydlu tîm Dyfodol Llwyddiannus sy’n meddu ar ystod o brofiad yn y cyfnodau uwchradd a chynradd. Un o rolau allweddol y tîm yw gweithio gydag a chefnogi’r holl ysgolion ar draws y rhanbarth i ddatblygu’r cwricwlwm newydd a’r dysgu proffesiynol a fydd yn dilyn o ganlyniad.

Unknown Image

Ruth Thackray

Uwch Arweinydd Dyfodol Llwyddiannus
Unknown Image

Gwenno Jarvis

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant
CBC a Dyfodol Llwyddiannus


(AR GYFNOD MAMOLAETH)
Unknown Image

Andrea Taylor

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant
Dyfodol Llwyddiannus


Claire Rowlands

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant Dyfodol Llwyddiannus

Gethin Môn Thomas

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant Dyfodol LlwyddiannusYn ogystal â’r uchod, mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda staff consortia ac Arweinwyr Digidol i gefnogi gwaith y Fframwaith Digidol.