Diweddariad ar Ddatblygiadau Arloesi
Er mwyn deall gwaith yr ysgolion Arloesi hyd yma a gweld trosolwg o’r prif argymhellion gan Dyfodol Llwyddiannus, cliciwch ar y cyflwyniad hwn.O Wanwyn 2017, bydd cyfres o weithdai ar draws y rhanbarth ar gyfer yr holl ysgolion. Lle y bo’n bosib, cynhelir y gweithdai hyn mewn ysgolion Arloesol a byddant yn darparu cyfle ar gyfer:
  • Diweddariadau ar ddatblygiad y cwricwlwm
  • Astudiaethau achos ysgolion Arloesi
  • Diweddariad ar y Safonau Addysgu Proffesiynol newydd
Bydd y gweithdai hyn yn cael eu hyrwyddo drwy fwletin GwE ac ar y wefan. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: cerisiankenrick@gwegogledd.cymru