Dolenni Defnyddiol
Dolen Llywodraeth Cymru:

Diweddariadau Cwricwlwm i Gymru

Mae Cwricwlwm newydd i ysgolion Cymru yn cael ei ddatblygu. Mae'r cylchlythyr atodedig yn rhoi diweddariad ar y datblygiadau.

Am ragor o wybodaeth ar Cwricwlwm i Gymru (llyw.cymru)

Am ragor o wybodaeth ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol (Dysgu Cymru)