Gweithdai

Mehefin 2017Fel parhad i’r gefnogaeth wrth ddiwygio’r cwricwlwm, bydd GwE yn cynnal y cyfres nesaf o weithdai ar draws y rhanbarth. Nod y gweithdai yw:
  • Cynnig diweddariad o’r datblygiadau wrth ddiwygio’r cwricwlwm yn unol ag argymhellion adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yr Athro Donaldson
  • Cyfle i wrando ar Ysgolion Arloesi yn arddangos eu gwaith
  • Cynnig gweithgareddau ymarferol ar strwythur y Meysydd Dysgu a Phrofiad, y Pedwar Diben ac addysgeg
  • Cynnig awgrymiadau ymarferol ar sut gall ysgolion parhau i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd wedi’r gweithdy
Gweler isod fanylion am ddyddiadau a lleoliadau’r sesiynau:

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

***MAE'R DIGWYDDIAD YMA'N LLAWN*** Dydd Iau, 8 Mehefin 2017 9:00yb - 12:00yb Tŷ Menai, Bangor
Dydd Iau, 8 Mehefin 2017 1:00yp - 4:00yb Tŷ Menai, Bangor
Dydd Llun, 12 Mehefin 2017 9:00yb - 12:00yp Plas Tan y Bwlch, Blaenau Ffestiniog
Dydd Llun, 19 Mehefin 2017 9:00yb - 12:00yp OpTIC, Llanelwy
Dydd Llun, 19 Mehefin 2017 1:00yp - 4:00yp OpTIC, Llanelwy
Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2017 9:00yb - 12:00yp Gwesty St David's,Ewlo
Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2017 1:00yb - 4:00yp St David's Hotel, Ewlo


Anelir y gweithdai at arweinwyr cwricwlaidd a chyfnod / penaethiaid adran. Mae GwE’n falch o allu cynnig costau cyflenwi 0.5 diwrnod ar gyfer pob athro/athrawes sy’n mynychu. Cyfyngir y nifer ym mhob sesiwn i’r 30 cyntaf i gofrestru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag AndreaTaylor@gwegogledd.cymru neu i gadw lle, e-bostiwch cerisiankenrick@gwegogledd.cymru