Pwy yw Tîm Arloesi GwE
Mewn ymateb i’r adroddiad Dyfodol Llwyddiannus ac i gefnogi gwaith yr ysgolion Arloesi, mae GwE wedi sefydlu tîm Arloesi sy’n meddu ar ystod o brofiad yn y cyfnodau uwchradd a chynradd. Un o rolau allweddol y tîm yw gweithio gydag a chefnogi’r holl ysgolion ar draws y rhanbarth i ddatblygu’r cwricwlwm newydd a’r dysgu proffesiynol a fydd yn dilyn o ganlyniad.

Unknown Image

Ruth Thackray

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Fframwaith Ysgolion Arloesi)

Unknown Image

Gwenno Jarvis

Ymgynghorydd Her: CBC, ITM a'r Rhwydwaith Arloesi

Unknown Image

Andrea Taylor

Cydlynydd y Rhwydwaith Arloesi


Yn ogystal â’r uchod, mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda staff consortia ac Arweinwyr Digidol i gefnogi gwaith y Fframwaith Digidol.