Problemau Ymlyniad a Thrawma mewn Sefydliadau Addysg
Braveheart Education Logo

Cyfnod Allweddol - Cynradd / Uwchradd / Unedau Cyfeirio

CYFRWNG: NODWCH FOD DEUNYDDIAU'R CYRSIAU CANLYNOL AR GAEL YN DDWYIEITHOG OND BYDD Y CYRSIAU'N CAEL EU CYFLWYNO DRWY GYFRWNG Y SAESNEG YN UNIG

Crynodeb o'r Cynnwys:

NOD - Bydd Braveheart Education yn cyflwyno Trawma Datblygiadol ac Ymlyniad, gyda gwaith ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth ymarferol, gan ganolbwyntio ar:
  • Ddeall taith a hanes y plentyn a’r effaith ar ddatblygiad a chyrhaeddiad addysgol.
  • Anhwylderau ymlyniad.
  • Nodweddion ymddygiad allweddol yn y dosbarth, a goresgyn y rhwystrau.
  • Sut i adnabod problemau ymlyniad mewn plant, a datrysiadau a strategaethau ymarferol.
Cynulleidfa: Dirprwy Benaethiaid sy’n gyfrifol am lesiant a chymorth bugeiliol, athro dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal/staff ADY ysgolion.

Dyddiadau a Lleoliadau: