Safoni, Cymedroli a'r Camau Nesaf yn y CS

CYFNOD ALLWEDDOL

Cyfnod Sylfaen

CYFRWNG

Grwpiau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws y rhanbarth

CRYNODEB O'R CYNNWYS

Sylfaen, gyda'u cyfoedion a dan arweiniad gofalus Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant y Cyfnod Sylfaen. Bydd dau sesiwn hanner diwrnod, y nail! ar ddechrau tymor y Gwanwyn, a'r Ilall tuag at ddiwedd tymor y Gwanwyn.
Gan ddefnyddio tystiolaeth uniongyrchol o lyfrau disgyblion Deilliant 5, Deilliant 6 a Deilliant 4-5, 5-6 ffiniol, bydd y gweithdai yn canolbwyntio ar:
  • Safoni gwaith y disgybl i sicrhau cysondeb rhanbarthol mewn asesu
  • Cymedroli gwaith y disgybl i sicrhau cysondeb rhanbarthol mewn asesu
  • Gwella'r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion dysgwyr ar bob deilliant, er mwyn iddynt symud ymiaen i ddeiliant 5 a 6 (gan symud D4-5 a D5-6 ffiniol)
  • Defnyddio Fframwaith y Cyfnod Sylfaen i fod yn ddogfen gynllunio effeithiol
  • Rhoi sylwadau priodol ac effeithiol i ddysgwyr allu adnabod a thargedu'r camau nesaf yn eu dysgu
  • Gofalu bod arferion asesu manwl gywir yn cael eu gweithredu'n effeithiol i bob disgybl

DEILLIANNAU

  • Asesiadau athro yn fwy cyson a dibynadwy, ac yn adlewyrchiad manwl gywir o safonau disgyblion unigol
  • Data tracio yn cael ei ddefnyddio'n bwrpasol i wahaniaethu tasgau, mewn ffordd briodol, er mwyn rhoi lefel addas o her i ddisgyblion, yn un ol â'u gallu
  • Mae gan ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen ddealltwriaeth gadarn o ofyn ion y deilliannau diwygiedig, ac maent yn cynllunio'r camau nesaf i bob dysgwr yn effeithiol

CYNULLEIDFA

Athrawon Blwyddyn 2 y Cyfnod Sylfaen

DYDDIADAU, LLEOLIADAU AC AMSEROEDD

Gweithdai Cyfrwng Cymraeg:

GWEITHDY 1 AMSER GWEITHDY 2 AMSER DOLEN I GOFRESTRU
05/02/2018 - Tŷ Menai, Bangor 9:00yb - 12:00yp 10/04/2018 - Tŷ Menai, Bangor 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
05/02/2018 -Tŷ Menai, Bangor 1:00yp - 4:00yp 10/04/2018 - Tŷ Menai, Bangor 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!
07/02/2018 - Gwesty Beaufort, Yr Wyddgrug 9:00yb - 12:00yp 18/04/2018 - Gwesty Beaufort, Yr Wyddgrug 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
07/02/2018 - Gwesty Beaufort, Yr Wyddgrug 1:00yp - 4:00yp 18/04/2018 - Gwesty Beaufort, Yr Wyddgrug 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!
08/02/2018 - Glasdir, Llanrwst 9:00yb - 12:00yp 12/04/2018 - Glasdir, Llanrwst 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
08/02/2018 - Glasdir, Llanrwst 1:00yp - 4:00yp 12/04/2018 - Glasdir, Llanrwst 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!
09/02/2018 - OpTIC, Llanelwy 9:00yb - 12:00yp 13/04/2018 - Oriel House, Llanelwy 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
09/02/2018 - OpTIC, Llanelwy 1:00yp - 4:00yp 13/04/2018 - Oriel House, Llanelwy 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!
19/02/2018 - Plas Heli, Pwllheli 9:00yb - 12:00yp 11/04/2018 - Plas Heli, Pwllheli 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
19/02/2018 - Plas Heli, Pwllheli 1:00yp - 4:00yp 11/04/2018 - Plas Heli, Pwllheli *NODWCH FOD Y LLEOLIAD WEDI NEWID* 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!
20/02/2018 - Coed y Brenin 9:00yb - 12:00yp 16/04/2018 - Tan y Bwlch 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
20/02/2018 - Coed y Brenin 1:00yp - 4:00yp 11/04/2018 - Tan y Bwlch 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!
21/02/2018 - Tre-Ysgawen 9:00yb - 12:00yp 17/04/2018 - Tre-Ysgawen 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
21/02/2018 - Tre-Ysgawen 1:00yp - 4:00yp 17/04/2018 - Tre-Ysgawen 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!

Bydd angen i athrawon ddod a phroffil plentyn ffiniol deilliant 4 a 5 a phlentyn ffiniol deilliant 5 a 6 gyda nhw i'r gweithdai h.y. tystiolaeth mewn llyfrau, ar dabledi a.y.y.b.

Mae'n ofynnol i athrawon fynychu diwrnod 1 a diwrnod 2