Sut i Gynllunio ar gyfer Datblygu Uwch Sgiliau Darllen-ATHRAWON

GWEITHDY CYFNOD SYLFAEN - ATHRAWON BLYNYDDOEDD 1 A 2

Sut i gynllunio ar gyfer datblgu uwch sgiliau darllen i fodloni gofynion deilliannau 5 a 6 o fewn y ddarpariaeth barhaus a chyfoethogi.


DIWRNOD 1:

Gweithdy hanner diwrnod i ddatblygu syniadau ynglŷn â chynllunio gweithgareddau darllen i gyflanwi gofynion deillianau 5 a 6.

Bydd ffocws y gweithdy ar:
  • Defnyddio’r fframwaith diwygiedig yn effeithiol i gynllunio gweithgareddau darllen o fewn gwahanol ardaloedd y dosbarth
  • Sut i ddefnyddio strategaethau darllen addas i feithrin dealltwriaeth disgyblion o’r testun o fewn yr amgylchedd ddysgu
Bydd angen i athrawon gwblhau tasg cyn dychwelyd ar ddiwrnod 2

DIWRNOD 2
  • Sesiwn o rannu y tasgau a gwblhawyd yn dilyn diwrnod 1 a rhannu enghreifftiau o arfer dda.

Mae’r gweithdai yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

GWEITHDAI CYFRWNG Y SAESNEG

DIWRNOD 1 LLEOLIAD AMSER DIWRNOD 2 LLEOLIAD AMSER
Dydd Llun, 4 Rhagfyr 2017 Optic, Llanelwy 9:00yb - 12:00yp Dydd Gwener, 2 Mawrth 2018 Optic, Llanelwy 1:00yb - 4:00yp
Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017 Glasdir, Llanrwst 9:00yb - 12:00yp Dydd Gwener, 2 Mawrth 2018 Optic, Llanelwy 9:00yb - 12:00yp
Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017 Village Hotel, Ewloe 9:00yb - 12:00yp Dydd Iau, 1 Mawrth 2018 Holiday Inn, A55 1:00yp - 4:00yp
Dydd Gwener, 24 Tachwedd 2017 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam 9:00yb - 12:00yp Dydd Mawrth, 6 Mawrth 2018 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam 9:00yb - 12:00yp


Un athro / athrawes o bob ysgol.


COFRESTRWCH YMA!