"Cracio'r Cod"
Ar 19 Mehefin, 2017 lansiodd Kirsty Williams, y Gweinidog dros Addysg, gynllun "Cracio'r Cod". Yma, amlinellir ymrwymiad Llywodraeth Cymru, dros bedair blynedd, i weithio gyda'r consortia addysg rhanbarthol, prifysgolion, colegau a diwydiant, i ddatblygu cyfleoedd codio mewn ysgolion.

Lansiodd GwE y rhaglen "Cracio'r Cod" ym mis Medi 2017 gan weithio gyda ysgolion sydd â diddordeb mewn cymryd rhan, a datblygu eu clybiau codio a'u gweithgareddau codio eu hunain. Ein Harweinwyr Digidol presennol sy’n cefnogi'r rhaglen ynghyd â’n Cydlynydd Cracio'r Cod penodedig.

Mae GwE yn parhau i gynnig hyfforddiant ac adnoddau am ddim i ysgolion sy’n dymuno datblygu codio a meddylfryd cyfrifiadurol mewn clybiau ac ar draws y cwricwlwm. Am ragor o fanylion ac i gofrestru, cliciwch yma.