Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol
Hwb Logo

'DULLIAU CREADIGOL O WEITHREDU'R FFRAMWAITH CYMHWYSEDD DIGIDOL'

Stadiwm Liberty, Abertawe - Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Gallwch gofrestru i fod yn bresennol yn y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol o ddydd Llun, 8 Mai 2017 am 9.00am.

Cynhelir digwyddiad eleni yn Stadiwm Liberty, Abertawe ddydd Mercher, 21 Mehefin.

Y thema eleni yw 'Dulliau creadigol o weithredu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol'.

Bydd y digwyddiad eleni yn cynnwys:
  • Araith agoriadol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
  • Y siaradwr gwadd John Jackson, London Grid for Learning, yn trafod sut mae technoleg yn gweddnewid addysg.
  • Sesiynau marchnad lle bydd rhanddeiliad yn mynd i bedair sesiwn 15 munud yr un, ac yn cael enghreifftiau o sut i fynd i’r afael â gwahanol rannau o’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
  • Dewis o weithdai.
Un o brif rannau'r diwrnod fydd Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017, yn dathlu'r arferion a’r arloesi digidol gorau gan ysgolion a cholegau ledled Cymru.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru yn gynnar os ydych yn dymuno mynd, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i hwb@cymru.gsi.gov.uk