Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – 2018

Adref> Month> Medi> Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – 2018 Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig - 2018Y Fenter DreftadaethCystadleuaethY Gwobrau, y Grantiau a'r Nawdd Mae Menter Ysgolion Y Dreftadaeth Gymreig yn gystadleuaeth flynyddol genedlaethol...

Canllawiau ar gyfer Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon

Adref> Month> Medi> Canllawiau ar gyfer Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon Canllawiau ar gyfer Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon Mae GwE yn cefnogi‘n llawn y canllawiau a lansiwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, a Phrif Arolygydd Ei Mawrhydi dros...

25 Medi 2017 – Datganiad i’r Wasg

Adref> Month> Medi> 25 Medi 2017 – Datganiad i’r Wasg ‘CYDWEITHIO EFFEITHIOL AR GYFER GWELLIANT PARHAUS’ Bydd GwE yn cynnal Cynhadledd i Benaethiaid Cynradd ac aelodau Uwch Dimau Arwain yn Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru, ddydd Mawrth, 26 Medi, 2017....

Fantastic Into Film Opportunities

Adref> Month> Medi> Fantastic Into Film Opportunities Do you know young people who would like to become young ambassadors for Into Film? Into Film are currently looking for members for the below scheme and they’d appreciate your support in helping them to identify...

Cymwysterau TGCH yng Nghymru

Adref> Month> Medi> Cymwysterau TGCH yng Nghymru Cyfle i ddweud eich dweud am gymwysterau TGCh yng Nghymru   Mae Cymwysterau Cymru yn gofyn i ddysgwyr, athrawon ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn TGCh gymryd rhan mewn arolwg newydd. Ar hyn o bryd mae...