Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg

Adref> Month> Tachwedd> Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg Yn ystod mis Ebrill a mis Mai eleni, anfonwyd linc at holl ysgolion y rhanbarth yn gofyn i holl staff yr ysgolion gwblhau’r Arolwg Sgiliau iaith Gymraeg. Bellach mae’r adroddiadau unigol ar...

Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru

Adref> category> Newyddion> Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru DEWCH I DRAFOD GWAITH IEUENCTID CYFLE I BOBL IFANC CYMRU DDWEUD EU DWEUD AM WAITH IEUENCTID GYDA BWRDD GWAITH IEUENCTID DROS DRO NEWYDD CYMRU. Fel rhan o’u gwaith, mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid...

PISA 2018

Adref> category> Newyddion> PISA 2018 Cynhelir yr astudiaeth bwysig hon mewn ysgolion y tymor hwn ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yw astudiaeth addysg ryngwladol fwyaf y byd, ac mae dros 80 o wledydd yn rhan ohoni. Mae’r...